Portal Rasmi Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
Banner
Print

Fungsi

    • Menasihati Kerajaan dalam bidang ukur kadaster dan pemetaan serta persempadanan negeri dan antarabangsa.
    • Menyediakan maklumat ukur kadaster secara lengkap dan kekal untuk tujuan pengeluaran hakmilik tanah strata dan statrum.
    • Menguruskan pangkalan data ukur kadaster dan pemetaan dengan efisien.
    • Menerbitkan peta-peta topografi, kadaster, tematik dan utiliti untuk tujuan perancangan, pengurusan sumber asli, pemuliharaan alam sekitar, pembangunan, pemantauan dan keselamatan.
    • Menyediakan insfrastruktur geodetik bagi ukuran kadaster, pemetaan, kejuruteraan dan kajian saintifik.