Portal Rasmi Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
Banner
Print

Pengurusan Tertinggi

 

Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia

YBHG. SR AHMAD FAUZI BIN NORDIN
YBHG. DATUK SR AHMAD FAUZI BIN NORDIN
PMW, JSM, SMZ, KMN

YBhg. Datuk Sr Ahmad Fauzi bin Nordin telah dilantik sebagai Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia pada 10 April 2014.

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Geoinformatik dari Universiti Teknologi Malaysia, Postgraduate Diploma in Geographical Information System (GIS) daripada ITC, Netherlands dan Ijazah Sarjana Muda Ukur (Tanah) dari Universiti Teknologi Malaysia.

Beliau pernah bertugas sebagai Juruukur Daerah Kuala Kangsar, Penolong Pengarah Ukur Topografi (Wilayah Utara), Timbalan Pengarah Ukur Kedah/Perlis, Penolong Pengarah Ukur Kadaster (RT), Timbalan Pengarah Ukur (Unit Khas) Pahang, Timbalan Pengarah Ukur Perak, Pengarah Ukur Topografi Sarawak, Timbalan Pengarah Ukur Topografi 1 Topografi Semenanjung, Pengarah Ukur W.P Kuala Lumpur, Ketua Penolong Pengarah Ukur (Hak Milik), Pengarah Ukur Selangor, Pengarah Ukur Bahagian (Ukur Geodetik). Beliau telah dilantik sebagai Pengarah Ukur Bahagian (Kadaster) pada 2 September 2002 dan sebagai Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan) pada 5 April 2004. Dan seterusnya telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia pada 17 Jun 2009 dan pada 16 November 2010 sebagai Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia I.

Beliau juga adalah Felo dan Presiden bagi Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia (RISM) bagi sesi 2011/2012, Pengerusi Malaysian Building Industry Presidents Council (BIPC), Pengerusi Lembaga Juruukur Berlesen Semenanjung Malaysia dan seorang Juruukur Tanah Bertauliah.

 

Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I

YBhg Dato' Sr Hasan bin Jamil
DIMP, JMW, AMN

YBhg Dato' Sr Hasan bin Jamil, telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan I pada 10 April 2014.

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Geographical Information System (GIS) dari Universiti of Edinburgh, United Kingdom dan Sarjana Muda Ukur Tanah dari Universiti Teknologi Malaysia.

Beliau pernah bertugas sebagai Juruukur di Jabatan Ukur Terengganu, Penolong Pengarah Ukur Kelantan, Juruukur Daerah Kelantan Selatan Machang, Penolong Pengarah Ukur Topografi Sabah, Pengarah Ukur Topografi Sabah, Penolong Pengarah Ukur Kadaster, Pengarah Ukur Pulau Pinang, Pengarah Ukur W.P. Kuala Lumpur, Pengarah Ukur Selangor, Pengarah Ukur Bahagian (Ukur Geodetik), Pengarah Ukur Seksyen (Ehwal Persempadanan), Pengarah Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur dan Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan). Dan seterusnya telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II pada 16 November 2010.

Beliau adalah juga sebagai Felo Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia (RISM), Pengerusi Bahagian Geomatik dan Ukur Tanah, RISM bagi sesi 2010/2013 dan seorang Juruukur Tanah Bertauliah.

 

Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II

Dato' Sr Mohd Noor bin Isa
DIMP, SMP

YBhg. Dato' Sr Mohd Noor Bin Isa telah dilantik sebagai Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II pada 6 Mei 2014.

Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Ukur (Tanah) dari Universiti Teknologi Malaysia dan pernah bertugas sebagai Juruukur Latihan (Jabatan Ukur Perak), Juruukur Daerah Perak Utara , Penolong Pengarah Ukur Pahang, Juruukur Daerah Pahang Barat, Juruukur Urusetia Unit Khas, Penolong Pengarah Ukur (Penyelarasan & Pembangunan), Ketua Penolong Pengarah Ukur (Latihan) dan Ketua Penolong Pengarah Ukur (Penyelarasan dan Pembangunan).

Beliau juga pernah memegang jawatan sebagai Pengarah Ukur (Perancangan, Penyelidikan dan Pembangunan), Pengarah Ukur dan Pemetaan Pahang, Pengarah Ukur Topografi Sabah dan seterusnya Pengarah Ukur Bahagian (Pemetaan).

Beliau adalah juga sebagai Felo Pertubuhan Juruukur DiRaja Malaysia (RISM) dan seorang Juruukur Tanah Bertauliah.