SEJARAH PENUBUHAN
1899 Ditubuhkan. Berpejabat di Bangunan Pejabat-Pejabat Kerajaan, Kuala Lipis
1909 Pada 1 Januari, dicantumkan dengan jabatan Ukur Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Trigonometri Perak membentuk Jabatan Ukur Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (F.M.S. Survey Department). Ibu Pejabat di Kuala Lumpur.Ketua Juruukur yang pertama ialah Kolonel H.M. Jackson.
1946 Selepas Perang Dunia II, diletakkan di bawah Ketua Pengarah Ukur, Malayan Union & Singapura.
1948 Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pula di bawah Juruukur Negara Malaya.
1957 Apabila negara merdeka, ditadbir oleh Juruukur Negara Persekutuan Tanah Melayu. Pada 24 Julai, 1957 En. Ong Sim Leng menjadi warga negara pertama dilantik sebagai Pengarah Ukur Pahang.
1965 Berpindah dari Kuala Lipis ke Kuantan. Bangunan Jabatan Ukur Pahang yang baru telah dibina di Jalan Tengku Muhamad, Kuantan dengan belanja RM450,000.00 dan dirasmikan pada 17 September, 1965 oleh Menteri Muda Hal Ehwal Tanah Dan Galian Malaysia YB. En. Abdul Rahman bin Yaakub.
1988 Bangunan baru mula dibina di belakang bangunan asal.
1990 Bangunan baru siap dan peralatan-peralatan komputer dipasang. JUPEM Pahang melangkah ke era teknologi maklumat dengan penubuhan Sistem Ukur Tanah Dengan Bantuan Komputer (CALS).
1995 Pelaksanaan sistem SPDK bagi menggantikan sistem CALS.
2000 Pelaksanaan sistem SPDK Upgrade dan SAPD serta konsep field to finish dan penggunaan data digital sepenuhnya termasuk pelan akui digital dijana oleh Digital End Products.
2007 Pelaksanaan sistem eKadaster.

carta_pahang

 

Jabatan Ukur dan Pemetaan Pahang

Pengarah:
Kosong

Jalan Tengku Mohamed, 2505 Kuantan,
Pahang Darul Makmur.

Tel: 09-5668511 ext 201
Fak: 09-5668503

Pejabat Ukur Daerah

Pejabat Ukur Daerah Pahang Timur
Tingkat 3, Bangunan KWSP
Bandar Indera Mahkota
25200 KUANTAN

Tel: 09-5734422
Faks: 09-5734433

Pejabat Ukur Daerah Pahang Selatan
Jalan Peladang
26800 KUALA ROMPIN

Tel: 09-4145370
Faks: 09-4146051

Pejabat Ukur Daerah Pahang Barat
Tingkat 2, Bangunan UMNO   Jalan Bukit Bius 27200 KUALA LIPIS

Tel: 09-3121361
Faks: 09-3122125

Pejabat Ukur Daerah Pahang Tengah
Tingkat 4, Bangunan Gunasama Persekutuan
Jalan Merdeka
28000 TEMERLOH

Tel: 09-2961228
Faks: 09-2966943