ARCHIVE

Latest News Archive

Lawatan Wuhan Optics Bei Dou Delegation

Lawatan Wuhan Optics Bei Dou Delegation seramai 7 orang ke Ibu Pejabat JUPEM pada 23 April 2014. Majlis yang di pengerusi oleh YBrs. Sr Hasan bin Jamil, Timbalan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan II dan turut dihadiri oleh pegawai-pegawai kanan ibu pejabat JUPEM.