ARCHIVE

Latest News Archive

Penerimaan Sijil Pengiktirafan Program Hidrografi Kategori A

YBhg. Dato’ Indera Sr Mohd Noor bin Isa, Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia telah menerima sijil pengiktirafan program Hidrografi Kategori A daripada Dr. Mathias Jonas, Setiausaha Agung Pertubuhan Hidrografi Antarabangsa (IHO) di Monaco. Majlis penyerahan sijil ini turut disaksikan oleh Mr. Mustafa Iptes, Pengarah IHO, Mr. Alberto Costa Neves, Setiausaha International Board on Standards of Competence for Hydrographic Surveyors and Nautical Cartographers (IBSC). Turut hadir Laksda Hanafiah Hassan, Ketua Pengarah Pusat Hidrografi Nasional (PHN), Sr Hj. Ismail Harun, Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Jurukur Tanah Malaysia (LJT), Sr Hj. Mohammad Azmi Mohd Zin, Pengerusi Pertubuhan Juruukur Diraja Malaysia (RISM), Sr Hj. Shaharuddin Musa, Presiden Persatuan Juruukur Tanah Bertauliah Malaysia (PEJUTA), YBhg. Dato’ Sr Dr. Hj. Md Said @ Mohd Zaid Abdullah, ahli jawatankuasa Pogram UTM Hydro III dan Prof. Sr Dr. Mohd Razali bin Mahmud, PengerusiInternational Federation of Surveyors (FIG) Commission 4 & Profesor Universiti Teknologi Malaysia (UTM).