ARCHIVE

Album: Perhimpunan Bersama Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia (KPUP) sempena Majlis Penyerahan Nota Serah Tugas KPUP, Dewan Ukur JUPEM, 22 Jun 2017

22 photos