ARCHIVE

Quotation Archive

1 JUPEM SH14/2021 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN PENYAMAN UDARA DI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 221502
  Price :
  Duration : 8 – 15 NOVEMBER 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

2 JUPEM SHB(K)4/2021 - PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SIVIL DI DALAM BANGUNAN JAM BESAR SULTAN ABDUL SAMAD UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : G1, Kategori B14 dan B24 dan/atau B28 dan/atau CE21 dan/atau CE32
  Price :
  Duration : 17 hingga 22 September 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

3 JUPEM SHB(K)1/2021  - PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMBAIKPULIH INFRASTRUKTUR BANGUNAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN RANGKAIAN DI STESEN MyRTKnet BAGI KLUSTER UTARA DI STESEN MyRTKnet PULAU PANGKOR (PUPK), PULAU LANGKAWI (LGKW), SUNGAI BAYOR (BAYO)
  Code : G1, Kategori B24 dan/atau CE21 dan/atauCE32
  Price :
  Duration : 10 hingga 15 September 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

4 JUPEM SHB(K)2/2021: PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI RUANG GALERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : CIDB GRED G1, KATEGORI B24
  Price :
  Duration : 3 SEPTEMBER – 7 SEPTEMBER 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment

5 JUPEM SHB(K)3/2021: PEROLEHAN KERJA-KERJA SENGGARAAN AWAM DI BANGUNAN UKUR DAN BANGUNAN CAMS, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : CIDB GRED G1, KATEGORI B24 DAN CE21
  Price :
  Duration : 3 SEPTEMBER – 7 SEPTEMBER 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment

6 JUPEM SHB8/2021 - PEROLEHAN BEKALAN ALAT GANTI DAN KOMPONEN BAGI STESEN MyRTKnet UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KETSA)
  Code : 220503
  Price :
  Duration : 26 hingga 30 Ogos 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

7 JUPEM SH13/2021 - PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS KERTAS BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 010201
  Price :
  Duration : 18 hingga 25 Ogos 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

8 JUPEM SH9/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LANGGANAN (SUBCRIPTION RENEWAL) PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER BAGI BAHAGIAN KADASTER, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210103, 210104, 210107
  Price :
  Duration : 29 JULAI – 5 OGOS 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

9 JUPEM SH12/2021- PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN ICT DI BAWAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA (DARAT & MARITIM) MALAYSIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM FASA III UNTUK BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN (BEP),JUPEM, KeTSA
  Code : 210101
  Price :
  Duration : 6 - 13 Julai 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

10 JUPEM SH11/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH PENJANA KUASA JENIS LIPO BAGI UAV HELICEO SUPERFOX 6 UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM),KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 100101
  Price :
  Duration : 29 Jun hingga 6 Julai 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment