ARCHIVE

Quotation Archive

1 JUPEM SH3/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN ICT DI BAWAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA (DARAT & MARITIM) MALAYSIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM FASA III UNTUK BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN (BEP), JUPEM, KeTSA
  Code : 210101, 220402, 020201
  Price :
  Duration : 12 – 19 APRIL 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment

2 JUPEM SH6/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWA BELI PERALATAN VIDEO CONFERENCING (VC) BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210108, 210109
  Price :
  Duration : 9 hingga 16 APRIL 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment

3 JUPEM SH1/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN EMPAT (4) UNIT UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) MULTI ROTOR UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 100101, 221201, 221206
  Price :
  Duration : 11 MAC – 18 MAC 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment

4 JUPEM SH2/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ENAM (6) UNIT UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) FIXED WING UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 100101, 221201, 221206
  Price :
  Duration : 11 MAC – 18 MAC 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment

5 JUPEMWPKL SH01/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI SEWAAN EMPAT (4) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY DAN SATU (1) UNIT MESIN PLOTTER SAIZ AO UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA (JUPEM WPKL/PUTRAJAYA), KEMENTERIAN TENA
  Code : 221502
  Price :
  Duration : 30 November hingga 7 Disember 2020
  Time :
  Briefing : -
  Inquiry :
  Attachment

6 JUPEM SH6/2020: PEROLEHAN MEMBEKAL DUA (2) UNIT PLOTTER BAGI BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210102
  Price :
  Duration : 15 hingga 22 September 2020
  Time :
  Briefing : -
  Inquiry :
  Attachment

7 JUPEM SHB(K)8/2020: PEROLEHAN KERJA-KERJA MENAIKTARAF LOBI WISMA JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : CIDB GRED G1 - KATEGORI B07
  Price :
  Duration : 10 hingga 14 September 2020
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

8 JUPEM SH(K)3/2020 : PEROLEHAN KERJA-KERJA PENGUBAHSUAIAN RUANG PEJABAT DAN KERJA-KERJA BERKAITAN DI BAHAGIAN DASAR DAN PENYELARASAN PEMETAAN TINGKAT 14, DI WISMA JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Code : G1 – B28
  Price :
  Duration : 7 hingga 17 SEPTEMBER 2020
  Time :
  Briefing : 10 SEPTEMBER 2020 JAM 9.30 PAGI - BILIK MESYUARAT TINGKAT 14, BAHAGIAN PEMETAAN DAN PENYELARASAN PEMETAAN, BANGUNAN WISMA JUPEM JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Inquiry :
  Attachment

9 JUPEM SH12/2020: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERABOT BERASASKAN FABRIK UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 020199
  Price :
  Duration : 2 hingga 9 September 2020
  Time :
  Briefing : -
  Inquiry :
  Attachment

10 JUPEM SH13/2020: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PERABOT BERASASKAN LOGAM UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 020199
  Price :
  Duration : 2 hingga 9 September 2020
  Time :
  Briefing : -
  Inquiry :
  Attachment