ARCHIVE

Quotation Archive

91 JUPEM SH6/2017: Perolehan Perkhidmatan Pembersihan Bangunan dan Kawasan, Mengangkat Sampah, Penjagaan Seni Taman dan Hygiene di Kompleks JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : 221001, 221002, 221003
  Price :
  Duration : 12 hingga 21 April 2017
  Time :
  Briefing : 14 April 2017 (Jumaat), Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Inquiry :
  Attachment

92 JUPEM SH4/2017: Perolehan Membangunkan Sistem Pemantauan dan Kawalan Keselamatan Pengutipan Data Geospatial secara Atas Talian bagi Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
  Code : 210101, 210104, 210110
  Price :
  Duration : 24 hingga 31 Mac 2017
  Time :
  Briefing :
  Inquiry :
  Attachment

93 JUPEM SH3/2017: Perolehan Bekalan Peralatan Sokongan dan Perisian LinQ bagi Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Malaysia (NRE)
  Code : 210101, 210103
  Price :
  Duration : 23 Februari hingga 2 Mac 2017
  Time :
  Briefing :
  Inquiry :
  Attachment

94 JUPEM SH2/2017: Perolehan Perkhidmatan Remedial and Preventive Maintenance bagi Sistem Interim Data Production Capability (IDPC) Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Ma
  Code : 210101, 210102, 210105
  Price :
  Duration : 23 Februari hingga 2 Mac 2017
  Time :
  Briefing :
  Inquiry :
  Attachment

95 JUPEM SH1/2017: Perolehan Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem Geospatial Image Online Services (GIOS) bagi Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Malaysia (NRE)
  Code : 210101, 210103, 210104, 210110
  Price :
  Duration : 15 hingga 28 Februari 2017
  Time :
  Briefing :
  Inquiry :
  Attachment

96 SH01_2016: PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DIGITAL AIRBORNE CAMERA SYSTEM (DACS) UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SABAH, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210110 dan 221201
  Price :
  Duration : 23 Disember 2016 - 2 Januari 2016
  Time :
  Briefing :
  Inquiry :
  Attachment

97 JUPEM SH8/2016: Perolehan perkhidmatan Multimodal Transport Operator (MTO) bagi Penghantaran Satu Ratus Sembilan Puluh Dua (192) unit Peralatan Total Station dan Aksesori ke Bahagian Kadaster, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).
  Code : 221709
  Price :
  Duration : 29 September - 6 Oktober 2016
  Time :
  Briefing :
  Inquiry : Puan Norlyemyzar binti Ab. Wahab (03-26170658)
  Attachment

98 JUPEM (SBH) SH7/2016: Perolehan Imej Satelit dan Digital Terrain Model bagi Projek Penentuan dan Pengukuran Sempadan Antarabangsa (Darat dan Maritim) Malaysia dan Negara-Negara Jiran untuk Bahagian Pemetaan Topografi Sabah, Jabatan Ukur dan Pemetaan Mala
  Code : 221201 atau 221206
  Price :
  Duration : 8 hingga 19 September 2016
  Time :
  Briefing :
  Inquiry :
  Attachment

99 JUPEM SH07/2016: Perolehan perkhidmatan bagi penyewaan tiga puluh dua (32) unit mesin penapis air untuk Ibu Pejabat, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : 221502
  Price :
  Duration : 5 hingga 19 September 2016
  Time :
  Briefing : 9 September 2016 (Jumaat), Jam 10.00 pagi, Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Inquiry :
  Attachment

100 JUPEM SH06/2016: Kerja-Kerja Pengubahsuaian Ruang Pejabat Yang Belum Disiapkan Di Bawah Pelaksanaan Projek Geospatial Data Acquisition System (GDAS) Fasa ll, untuk Pelaksanaan Projek eSempadan Fasa l, Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Jabatan Ukur
  Code :
  Price :
  Duration : 1 hingga 8 Ogos 2016
  Time : 10.00 pagi
  Briefing : 1 Ogos 2016 (Isnin), Jam 10.00 pagi, Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Inquiry :
  Attachment