ARCHIVE

Quotation Archive

11 JUPEM SHB(K)1/2021  - PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMBAIKPULIH INFRASTRUKTUR BANGUNAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN RANGKAIAN DI STESEN MyRTKnet BAGI KLUSTER UTARA DI STESEN MyRTKnet PULAU PANGKOR (PUPK), PULAU LANGKAWI (LGKW), SUNGAI BAYOR (BAYO)
  Code : G1, Kategori B24 dan/atau CE21 dan/atauCE32
  Price :
  Duration : 10 hingga 15 September 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

12 JUPEM SHB(K)2/2021: PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI RUANG GALERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : CIDB GRED G1, KATEGORI B24
  Price :
  Duration : 3 SEPTEMBER – 7 SEPTEMBER 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment

13 JUPEM SHB(K)3/2021: PEROLEHAN KERJA-KERJA SENGGARAAN AWAM DI BANGUNAN UKUR DAN BANGUNAN CAMS, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : CIDB GRED G1, KATEGORI B24 DAN CE21
  Price :
  Duration : 3 SEPTEMBER – 7 SEPTEMBER 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment

14 JUPEM SHB8/2021 - PEROLEHAN BEKALAN ALAT GANTI DAN KOMPONEN BAGI STESEN MyRTKnet UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KETSA)
  Code : 220503
  Price :
  Duration : 26 hingga 30 Ogos 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

15 JUPEM SH13/2021 - PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS KERTAS BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 010201
  Price :
  Duration : 18 hingga 25 Ogos 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

16 JUPEM SH9/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LANGGANAN (SUBCRIPTION RENEWAL) PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER BAGI BAHAGIAN KADASTER, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210103, 210104, 210107
  Price :
  Duration : 29 JULAI – 5 OGOS 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

17 JUPEM SH12/2021- PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN ICT DI BAWAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA (DARAT & MARITIM) MALAYSIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM FASA III UNTUK BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN (BEP),JUPEM, KeTSA
  Code : 210101
  Price :
  Duration : 6 - 13 Julai 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

18 JUPEM SH11/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH PENJANA KUASA JENIS LIPO BAGI UAV HELICEO SUPERFOX 6 UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM),KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 100101
  Price :
  Duration : 29 Jun hingga 6 Julai 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

19 JUPEM SH10/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MENGANGKAT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN KAWALAN SERANGGA PEROSAK DI KUARTERS KAKITANGAN JUPEM JALAN SAN PENG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Code : 221001, 221002, 221003, 220901
  Price :
  Duration : 29 Jun hingga 6 Julai 2021
  Time :
  Briefing : Tiada
  Inquiry :
  Attachment

20 JUPEM SH7/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM UNTUK IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 020801
  Price :
  Duration : 25 MEI – 1 JUN 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Inquiry :
  Attachment