ARCHIVE

Tender Archive

1 JUPEM T34/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN PUSAT PANGGILAN SETEMPAT (CALL CENTER) BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI SERTA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR RANGKAIAN TELEKOMUNIKASI SEDIA ADA KEPADA INFRASTRUKTUR HYBRID UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTE
  Code : 210201, 210202 dan 210203
  Duration : 24 Julai hingga 16 Ogos 2019
  Time :
  Briefing : 26 Julai 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Attachment

2 JUPEM T33/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PREVENTIVE AND REMEDIAL KAMERA UDARA DIGITAL DMC IIE DAN PERALATAN SOKONGAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 010510, 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210110
  Duration : 2 hingga 23 Julai 2019
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

3 JUPEM T32/2019: PEROLEHAN MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR SOKONGAN PUSAT DATA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 120601, 140201, 140301, 210105 dan 220503
  Duration : 27 Jun hingga 22 Julai 2019
  Time :
  Briefing : 1 Julai 2019 (Isnin) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment

4 JUPEM T28/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI IBU PEJABAT UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Code : 020601
  Duration : 17 Jun hingga 8 Julai 2019
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

5 JUPEM T31/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE BAGI PERKAKASAN ICT UNTUK SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL MANAGEMENT (DGIM) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210101, 210102 dan 210105
  Duration : 21 Mei hingga 11 Jun 2019
  Time :
  Briefing :
  Attachment

6 JUPEM T30/2019: PEROLEHAN PEMERKASAAN SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 110101, 210101, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Duration : 7 hingga 28 Mei 2019
  Time :
  Briefing :
  Attachment

7 JUPEM T14/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN SmartKADASTER BAGI KAWASAN GREATER KL SEHINGGA SEREMBAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Duration : 6 Mei 2019 - 28 Mei 2019
  Time : 9.30 AM
  Briefing : 7 Mei 2019 (Selasa) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Attachment

8 JUPEM T29/2019: PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SEPULUH (10) UNIT MESIN PENYALIN HEAVY DUTY DAN TIGA PULUH (30) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 221502
  Duration : 3 Mei 2019 - 24 Mei 2019
  Time :
  Briefing :
  Attachment

9 JUPEM T27/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (K
  Code : 221505
  Duration : 26 April hingga 17 Mei 2019
  Time :
  Briefing :
  Attachment

10 JUPEM T26/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR TEBRAU, JOHOR UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KE
  Code : 221201
  Duration : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Time :
  Briefing : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment