ARCHIVE

Tender Archive

1 JUPEM T14/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGEKSTRAKAN FITUR DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA III UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Code : 221201
  Duration : 19 APRIL – 10 MEI 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

2 JUPEM T11/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERKAKASAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) DAN PROSUDER KERJA BAGI PENENTUAN SEMPADANAN MARITIM ANTARABANGSA MALAYSIA-INDONESIA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Code : 100101, 221206
  Duration : 12 APRIL – 3 MEI 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

3 JUPEM T13/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PENCEGAHAN (PREVENTIVE MAINTENANCE) DAN PENYENGGARAAN PEMULIHAN (REMEDIAL MAINTENANCE) SISTEM LIDAR DATA CENTRE (LDC) DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Code : 210101, 210102, 210103, 210107
  Duration : 12 APRIL – 3 MEI 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

4 JUPEM T9/2021 :PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 020601
  Duration : 19 MAC – 9 APRIL 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

5 JUPEM T8/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN HYGIENE DI KOMPLEKS JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 221001, 221002, 221003
  Duration : 16 MAC - 6 APRIL 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

6 JUPEM T12/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL SERVER DAN STORAN (FASA I) BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210107
  Duration : 16 MAC - 6 APRIL 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

7 JUPEM T10/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MALAYSIA MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES (MyMarineGI) FASA I UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210108, 210110, 221206
  Duration : 9 MAC - 30 MAC 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

8 JUPEM T7/2021:PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA INTERFEROMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR (IFSAR) BAGI SEBAHAGIAN SARAWAK DAN PULAU-PULAU UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASL
  Code : 221202
  Duration : 8 MAC – 29 MAC 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

9 JUPEM T3/2021 :PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI LAPAN BELAS (18) UNIT KENDERAAN JENIS UTILITI SUKAN PACUAN EMPAT RODA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 110103
  Duration : 11 FEBRUARI – 4 MAC 2021
  Time :
  Briefing :
  Attachment

10 JUPEM T4/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWAAN PESAWAT SWASTA BAGI PEROLEHAN DATA BAWAAN UDARA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 221201, 221206, 221505
  Duration : 11 FEBRUARI – 3 MAC 2021
  Time :
  Briefing :
  Attachment