ARCHIVE

Tender Archive

91 JUPEM T3/2012: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN INTEGRATED CARTOGRAPHIC SYSTEMS (ICS) UNTUK SEKSYEN KARTOGRAFI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE).
  Code : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Duration : 22 Februari 2012 - 17 Februari 2012
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Bilik Mesyuarat Tkt. 6, Bangunan Ukur, JUPEM, Jln. Semarak, 50578. Kuala Lumpur
  Attachment

92 JUPEM T2/2012: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN BAGI SISTEM PENERBITAN PETA (MAPS) UNTUK SEKSYEN KARTOGRAFI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE).
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Duration : 22 Februari 2012 - 17 Februari 2012
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Bilik Mesyuarat Tkt. 6, Bangunan Ukur, JUPEM, Jln. Semarak, 50578. Kuala Lumpur
  Attachment

93 JUPEM T1/2012: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM GENERALISASI PANGKALAN DATA PEMETAAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Duration : 15 Februari 2012 - 13 Januari 2012
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Bilik Mesyuarat Seksyen Pangkalan Data, Tkt 6,Wisma JUPEM, Jln Semarak, 50578. Kuala Lumpur
  Attachment

94 JUPEM T16/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Duration : 28 Oktober 2011 - 16 November 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Tiada
  Attachment

95 JUPEM T7/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM PEMETAAN BERKOMPUTER (CAMS) DAN SISTEN PEMETAAN LAJU (FMS) DI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210199
  Duration : 9 Jun 2011 - 5 Julai 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : 14 Jun 2011 (Selasa) jam 10.00 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat, Bangunan CAMS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, 50578 Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Taklimat adalah WAJIB.
  Attachment

96 JUPEM T9/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEMBANGUN, MENGUJI DAN MENTAULIAH PROJEK ICT ENTERPRISE INTEGRATED SYSTEM (IEIS) – KOMPONEN KONSOLIDASI MEL KORPORAT (CCM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Duration : 2 Jun 2011 - 30 Jun 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : 9 Jun 2011 (Khamis) jam 9.30 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Mutiara, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, 50578 Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Taklimat adalah WAJIB.
  Attachment

97 JUPEM T10/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MEMBANGUN, MENGUJI DAN MENTAULIAH PROJEK ICT ENTERPRISE INTEGRATED SYSTEM (IEIS) – KOMPONEN KONSOLIDASI APLIKASI JUPEM GEOPORTAL (CONSGEO) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUP
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Duration : 2 Jun 2011 - 30 Jun 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : 9 Jun 2011 (Khamis) jam 9.30 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Mutiara, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, 50578 Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Taklimat adalah WAJIB.
  Attachment

98 JUPEM T6/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN SISTEM PANGKALAN DATA (TOPOGRAFI), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210199
  Duration : 1 Mei 2011 - 31 Mei 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : 9 Mei 2011 - 10.00 pagi (WAJIB), Bilik Mesyuarat Seksyen Pangkalan Data, Tingkat 6, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment

99 JUPEM T8/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMPERKASAKAN PANGKALAN DATA UKUR KADASTER DIGITAL KEBANGSAAN(NDCDB), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 210101, 210104, 220503, 220601 dan 220604
  Duration : 27 April 2011 - 26 Mei 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : 5 Mei 2011 - 2.30 petang (WAJIB), Bilik Mutiara, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment

100 JUPEM T5/2011: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA PULUH (20) UNIT PERALATAN GLOBAL NAVITATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) DAN AKSESORI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
  Code : 150100
  Duration : 13 April 2011 - 11 Mei 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : 20 April 2011 - 10.00 pagi (WAJIB), Bilik Mutiara, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment