ARCHIVE

Tender Archive

101 JUPEM T4/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DIGITAL AERIAL MAPPING SYSTEM (DAMS) UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Code : 060100, 210101, 210102, 210103, 210104 dan 210105
  Duration : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Tiada
  Attachment

102 JUPEM T3/2011: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI MIRI BAGI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Code : 220604
  Duration : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Tiada
  Attachment

103 JUPEM T2/2011: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI SUBANG SELANGOR BAGI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Code : 220604
  Duration : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Tiada
  Attachment

104 JUPEM T1/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL KERTAS ‘HIGH WET STRENGTH MAPLITHO’ UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 010201
  Duration : 20 Mac 2010 - 16 Februari 2010
  Time :
  Briefing :
  Attachment

105 JUPEM (SBH) 1/2010: MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SEWAAN PESAWAT UDARA UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA – INDONESIA DAN UKURAN KAWALAN SISTEM NAVIGASI SATELIT SEJAGAT (GNSS) BAGI SEKSYEN TOPOGRAFI SABAH, JAB
  Code : 220601, 220604
  Duration : 16 Mac 2010 - 6 April 2010
  Time : 9.00 AM
  Briefing : En. Mohd Noor bin Isa, SMP
  Attachment

106 JUPEM T1/2011: PEROLEHAN PENYENGGARAAN, SERVIS, BAIKPULIH DAN KALIBRASI LEICA AERIAL SURVEY CAMERA SYSTEM DAN AKSESORI UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM
  Code : 150100 dan 060100
  Duration : 28 Februari 2011 - 28 Februari 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing :
  Attachment

107 JUPEM T2/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK OFSET DAN BAHAN KIMIA PEMPROSES UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 180300
  Duration : 21 Februari 2010 - 18 Mac 2010
  Time : 9.00 AM
  Briefing :
  Attachment

108 JUPEM T3/2010: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Duration : 12 Februari 2010 - 6 Mei 2010
  Time : 9.00 AM
  Briefing : 12/02/2010 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur (TAKLIMAT TENDER ADALAH DIWAJIBKAN)
  Attachment

109 JUPEM T4/2009 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SYSTEM DIGITAL AERIAL CAMERA (DAMS) UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 060100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105
  Duration : 15 Jun 2009 - 7 Julai 2009
  Time : 12.00 AM
  Briefing : Tiada
  Attachment

110 JUPEM T6/2009: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Duration : 13 Jun 2009 - 15 Julai 2009
  Time : 11.00 AM
  Briefing : Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, tingkat 2, Bagunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment