ARCHIVE

Tender Archive

121 JUPEM T4/2009 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SYSTEM DIGITAL AERIAL CAMERA (DAMS) UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 060100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105
  Duration : 15 Jun 2009 - 7 Julai 2009
  Time : 12.00 AM
  Briefing : Tiada
  Attachment

122 JUPEM T6/2009: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Duration : 13 Jun 2009 - 15 Julai 2009
  Time : 11.00 AM
  Briefing : Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, tingkat 2, Bagunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment

123 JUPEM T5/2009: PEROLEHAN SISTEM DEFENCE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (DGIS) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Duration : 12 Jun 2009 - 14 Julai 2009
  Time : 10.00 AM
  Briefing : Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, tingkat 2, Bagunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment

124 JUPEM T3/2009: PROJEK GEOSPATIAL MOBILE SYSTEM UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 150100, 210100
  Duration : 28 April 2009 - 20 Mei 2009
  Time : 9.30 AM
  Briefing : 28/4/2009 jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment

125 JUPEM T8/2007 : PEROLEHAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN PERALATAN ICT UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Duration : 24 Julai 2007 - 15 Ogos 2007
  Time : 9.00 AM
  Briefing :
  Attachment

126 JUPEM T7/2007: PEROLEHAN, PENYENGGARAAN, SERVIS, BAIKPULIH DAN KALIBRASI LEICA AERIAL SURVEY CAMERA SYSTEM UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, BAHAGIAN PEMATAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM (NRE)
  Code : 150100, 060100
  Duration : 25 Jun 2007 - 17 Julai 2007
  Time : 9.00 AM
  Briefing : Tiada
  Attachment