ARCHIVE

Tender Archive

141 JUPEM T8/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMPERKASAKAN PANGKALAN DATA UKUR KADASTER DIGITAL KEBANGSAAN(NDCDB), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 210101, 210104, 220503, 220601 dan 220604
  Duration : 27 April 2011 - 26 Mei 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : 5 Mei 2011 - 2.30 petang (WAJIB), Bilik Mutiara, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment

142 JUPEM T5/2011: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA PULUH (20) UNIT PERALATAN GLOBAL NAVITATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) DAN AKSESORI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
  Code : 150100
  Duration : 13 April 2011 - 11 Mei 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : 20 April 2011 - 10.00 pagi (WAJIB), Bilik Mutiara, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Attachment

143 JUPEM T4/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DIGITAL AERIAL MAPPING SYSTEM (DAMS) UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Code : 060100, 210101, 210102, 210103, 210104 dan 210105
  Duration : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Tiada
  Attachment

144 JUPEM T3/2011: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI MIRI BAGI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Code : 220604
  Duration : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Tiada
  Attachment

145 JUPEM T2/2011: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI SUBANG SELANGOR BAGI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Code : 220604
  Duration : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing : Tiada
  Attachment

146 JUPEM T1/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL KERTAS ‘HIGH WET STRENGTH MAPLITHO’ UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 010201
  Duration : 20 Mac 2010 - 16 Februari 2010
  Time :
  Briefing :
  Attachment

147 JUPEM (SBH) 1/2010: MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SEWAAN PESAWAT UDARA UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA – INDONESIA DAN UKURAN KAWALAN SISTEM NAVIGASI SATELIT SEJAGAT (GNSS) BAGI SEKSYEN TOPOGRAFI SABAH, JAB
  Code : 220601, 220604
  Duration : 16 Mac 2010 - 6 April 2010
  Time : 9.00 AM
  Briefing : En. Mohd Noor bin Isa, SMP
  Attachment

148 JUPEM T1/2011: PEROLEHAN PENYENGGARAAN, SERVIS, BAIKPULIH DAN KALIBRASI LEICA AERIAL SURVEY CAMERA SYSTEM DAN AKSESORI UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM
  Code : 150100 dan 060100
  Duration : 28 Februari 2011 - 28 Februari 2011
  Time : 12.00 PM
  Briefing :
  Attachment

149 JUPEM T2/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK OFSET DAN BAHAN KIMIA PEMPROSES UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 180300
  Duration : 21 Februari 2010 - 18 Mac 2010
  Time : 9.00 AM
  Briefing :
  Attachment

150 JUPEM T3/2010: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Duration : 12 Februari 2010 - 6 Mei 2010
  Time : 9.00 AM
  Briefing : 12/02/2010 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur (TAKLIMAT TENDER ADALAH DIWAJIBKAN)
  Attachment