ARCHIVE

Tender Archive

11 JUPEM T26/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR TEBRAU, JOHOR UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KE
  Code : 221201
  Duration : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Time :
  Briefing : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment

12 JUPEM T25/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR KULIM DAN BANDAR LUNAS, KEDAH UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALA
  Code : 221201
  Duration : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Time :
  Briefing : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment

13 JUPEM T24/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN PULAU PINANG (NIBONG TEBAL, SIMPANG AMPAT DAN SUNGAI JAWI) DAN PERAK (BAND
  Code : 221201
  Duration : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Time :
  Briefing : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment

14 JUPEM T23/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LANGGANAN PETA DUNIA (SECUREWATCH DIGITALGLOBE) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210110 dan 221206
  Duration : 8 hingga 29 April 2019
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

15 JUPEM T22/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LANGGANAN PETA DUNIA (PLANET EXPLORER) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210110 dan 221206
  Duration : 8 hingga 29 April 2019
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

16 JUPEM T21/2019: PEROLEHAN BEKALAN PERALATAN, PERISIAN DAN PERKHIDMATAN BAGI PROJEK STESEN TOLOK AIR PASANG SURUT TELEMETRI NEGARA FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 100101, 210101, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Duration : 2 April hingga 26 April 2019
  Time :
  Briefing : 5 April 2019 (Jumaat) Jam 9.30 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Topografi, Tingkat 3 Bangunan Ukur JUPEM
  Attachment

17 JUPEM T20/2019: PEROLEHAN BAGI PEMERKASAAN SISTEM ACTIVE DIRECTORY BERSEPADU (FASA III) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210107
  Duration : 19 Mac hingga 11 April 2019
  Time :
  Briefing : 21 Mac 2019 (Khamis) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Topografi, Tingkat 3 Bangunan Ukur JUPEM
  Attachment

18 JUPEM T17/2019: PEROLEHAN MODUL AUTOMASI PENGUKURAN DAN PENGURUSAN FAIL BAGI SEMPADAN BERSAMA NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA DAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA-THAILAND (eSempadan) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH
  Code : 100101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Duration : 15 Mac hingga 10 April 2019
  Time :
  Briefing : 20 Mac 2019 (Rabu) Jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Tingkat 3, Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Bangunan Ukur JUPEM
  Attachment

19 JUPEM T7/2019: PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SEPULUH (10) UNIT MESIN PENYALIN HEAVY DUTY DAN TIGA PULUH (30) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 221502
  Duration : 14 Mac hingga 8 April 2019
  Time :
  Briefing : 18 Mac 2019 (Isnin) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment

20 JUPEM T8/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MENGANGKAT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN HYGIENE DI KOMPLEKS JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 221001, 221002 dan 221003
  Duration : 13 Mac hingga 8 April 2019
  Time :
  Briefing : 18 Mac 2019 (Isnin) Jam 11.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment