ARCHIVE

Tender Archive

21 JUPEM T8/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN HYGIENE DI KOMPLEKS JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 221001, 221002, 221003
  Duration : 16 MAC - 6 APRIL 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

22 JUPEM T12/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL SERVER DAN STORAN (FASA I) BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210107
  Duration : 16 MAC - 6 APRIL 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

23 JUPEM T10/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MALAYSIA MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES (MyMarineGI) FASA I UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210108, 210110, 221206
  Duration : 9 MAC - 30 MAC 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

24 JUPEM T7/2021:PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA INTERFEROMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR (IFSAR) BAGI SEBAHAGIAN SARAWAK DAN PULAU-PULAU UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASL
  Code : 221202
  Duration : 8 MAC – 29 MAC 2021
  Time :
  Briefing : TIADA
  Attachment

25 JUPEM T3/2021 :PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI LAPAN BELAS (18) UNIT KENDERAAN JENIS UTILITI SUKAN PACUAN EMPAT RODA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 110103
  Duration : 11 FEBRUARI – 4 MAC 2021
  Time :
  Briefing :
  Attachment

26 JUPEM T4/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWAAN PESAWAT SWASTA BAGI PEROLEHAN DATA BAWAAN UDARA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 221201, 221206, 221505
  Duration : 11 FEBRUARI – 3 MAC 2021
  Time :
  Briefing :
  Attachment

27 JUPEM T5/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN ICT UNTUK SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL MANAGEMENT (DGIM) DI BAWAH JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 210102, 210105, 210107
  Duration : 11 FEBRUARI – 3 MAC 2021
  Time :
  Briefing :
  Attachment

28 JUPEM T6/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI LAPAN BELAS (18) UNIT KENDERAAN JENIS TRAK PIKAP PACUAN EMPAT RODA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 110103
  Duration : 11 FEBRUARI – 4 MAC 2021
  Time :
  Briefing :
  Attachment

29 JUPEM T1/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 1 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 221201
  Duration : 29 Januari hingga 19 Februari 2021
  Time :
  Briefing :
  Attachment

30 JUPEM T2/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 2 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Code : 221201
  Duration : 29 Januari hingga 19 Februari 2021
  Time :
  Briefing :
  Attachment