ARCHIVE

Tender Archive

21 JUPEM T5/2020: PEROLEHAN PERKAKASAN CENTER OF EXCELLENT BAGI DEFENCE GEOSPATIAL UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210102, 210104, 210105, 210110 dan 221110
  Duration : 5 Mac hingga 28 April 2020
  Time :
  Briefing : 10 Mac 2020 (Selasa) Jam 10.00 pagi di Bahagian Geospatial Pertahanan, Commad Centre, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

22 JUPEM T4/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) JUPEM GEOPORTAL DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210106, 210107 dan 210110
  Duration : 3 Mac hingga 23 April 2020
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2020 (Khamis) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

23 JUPEM T3/2020: PEROLEHAN PEMBANGUNAN FASA-2 APLIKASI SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210104, 210106, 210107 dan 210110
  Duration : 28 Feruari hingga 20 April 2020
  Time :
  Briefing : 2 Mac 2020 (Isnin) Jam 11.30 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

24 JUPEM T2/2020: PEROLEHAN MENAIKTARAF SISTEM RANGKAIAN DAN KOMUNIKASI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210101, 210102, 210203, 210104, 210105, 210106 dan 210107
  Duration : 27 Februari hingga 20 April 2020
  Time :
  Briefing : 2 Mac 2020 (Isnin) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Tingkat 3, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

25 JUPEM T1/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA PETA ASAS DUNIA (WORLD BASEMAP) BAGI DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) FASA I UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 21201 dan 221206
  Duration : 30 Januari hingga 25 Februari 2020
  Time :
  Briefing : 4 Februari 2020 (Selasa) Jam 10.00 pagi di Bahagian Geospatial Pertahanan, Commad Centre, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

26 JUPEM T36/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH ALAT GRAVITI METER SERTA AKSESORI DAN MEMPERKASAKAN PENGURUSAN DATA GRAVITI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 100101 dan 210104
  Duration : 3 hingga 29 Januari 2020
  Time :
  Briefing : 8 Januari 2020 (Rabu) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Tingkat 3, Bangunan Ukur.
  Attachment

27 JUPEM T34/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN PUSAT PANGGILAN SETEMPAT (CALL CENTER) BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI SERTA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR RANGKAIAN TELEKOMUNIKASI SEDIA ADA KEPADA INFRASTRUKTUR HYBRID UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTE
  Code : 210201, 210202 dan 210203
  Duration : 24 Julai hingga 16 Ogos 2019
  Time :
  Briefing : 26 Julai 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Attachment

28 JUPEM T33/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PREVENTIVE AND REMEDIAL KAMERA UDARA DIGITAL DMC IIE DAN PERALATAN SOKONGAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 010510, 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210110
  Duration : 2 hingga 23 Julai 2019
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

29 JUPEM T32/2019: PEROLEHAN MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR SOKONGAN PUSAT DATA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 120601, 140201, 140301, 210105 dan 220503
  Duration : 27 Jun hingga 22 Julai 2019
  Time :
  Briefing : 1 Julai 2019 (Isnin) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment

30 JUPEM T28/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI IBU PEJABAT UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Code : 020601
  Duration : 17 Jun hingga 8 Julai 2019
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment