ARCHIVE

Tender Archive

31 JUPEM T4/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR KAMPAR, PEKAN TAPAH ROAD, BANDAR BIDOR DAN PEKAN LANGKAP, PERAK UNTU
  Code : 221201
  Duration : 18 Disember 2018 hingga 11 Januari 2019
  Time :
  Briefing : 21 Disember 2018 (Jumaat) jam 10 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

32 JUPEM T3/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5,000) BAGI KAWASAN BANDAR TRONOH, BANDAR SERI ISKANDAR, BANDAR SEPUTEH DAN KAMPUNG GAJAH, PER
  Code : 221201
  Duration : 18 Disember 2018 hingga 11 Januari 2019
  Time :
  Briefing : 21 Disember 2018 (Jumaat) jam 10 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

33 JUPEM T2/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5,000) BAGI KAWASAN BANDAR RAUB, BANDAR KARAK DAN PEKAN DONG, PAHANG UNTUK JABATAN UKUR DAN PE
  Code : 221201
  Duration : 18 Disember 2018 hingga 11 Januari 2019
  Time :
  Briefing : 21 Disember 2018 (Jumaat) jam 10 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

34 JUPEM T1/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN SISTEM MALAYSIA ADDRESS GEOCODING UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Code : 210103, 210104, 210110
  Duration : 14 Disember 2018 hingga 8 Januari 2019
  Time :
  Briefing : 18 Disember 2018 (Selasa) jam 10 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

35 JUPEM T15/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI
  Code : 221505
  Duration : 5 hingga 26 November 2018
  Time :
  Briefing :
  Attachment

36 JUPEM T12/2018 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS) BESERTA AKSESORI BAGI KERJA-KERJA PEMETAAN DI BAWAH PROJEK E-PEMETAAN 2.0, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN
  Code : 100101
  Duration : 5 September hingga 27 September 2018
  Time :
  Briefing : 6 September 2018 (Khamis) jam 11 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

37 JUPEM T10/2018: PEROLEHAN PEMBANGUNAN PROJEK RINTIS BIG DATA ANALYTICS BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210106, 210110
  Duration : 19 April hingga 15 Mei 2018
  Time :
  Briefing : 24 April 2018 (Selasa), jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

38 JUPEM T9/2018: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 020601
  Duration : 19 April hingga 14 Mei 2018
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

39 JUPEM T8/2018: PEROLEHAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) BAGI SISTEM INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210105
  Duration : 19 April hingga 14 Mei 2018
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

40 JUPEM T7/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES IN MALAYSIAN WATERS (MAGIC) FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 221206, 210110, 210108
  Duration : 28 Februari hingga 23 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 2 Mac 2018 (Jumaat), jam 9.00 hingga 11.00 pagi hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment