ARCHIVE

Tender Archive

41 JUPEM T15/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI
  Code : 221505
  Duration : 5 hingga 26 November 2018
  Time :
  Briefing :
  Attachment

42 JUPEM T12/2018 PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS) BESERTA AKSESORI BAGI KERJA-KERJA PEMETAAN DI BAWAH PROJEK E-PEMETAAN 2.0, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN
  Code : 100101
  Duration : 5 September hingga 27 September 2018
  Time :
  Briefing : 6 September 2018 (Khamis) jam 11 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

43 JUPEM T10/2018: PEROLEHAN PEMBANGUNAN PROJEK RINTIS BIG DATA ANALYTICS BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210106, 210110
  Duration : 19 April hingga 15 Mei 2018
  Time :
  Briefing : 24 April 2018 (Selasa), jam 10.00 pagi hingga 12.00 tengah hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

44 JUPEM T9/2018: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 020601
  Duration : 19 April hingga 14 Mei 2018
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

45 JUPEM T8/2018: PEROLEHAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) BAGI SISTEM INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210105
  Duration : 19 April hingga 14 Mei 2018
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

46 JUPEM T7/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES IN MALAYSIAN WATERS (MAGIC) FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 221206, 210110, 210108
  Duration : 28 Februari hingga 23 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 2 Mac 2018 (Jumaat), jam 9.00 hingga 11.00 pagi hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

47 . JUPEM T6/2018: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN KERJA LUAR BESERTA AKSESORI BAGI KERJA PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH (FASA II) UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN A
  Code : 100101
  Duration : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 11.00 pagi hingga 1.00 tengah hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

48 JUPEM T5/2018: PEROLEHAN PERISIAN ICT BAGI TUJUAN PEMPROSESAN DATA PEMETAAN UTILITI DI JUPEM NEGERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 210103, 210106
  Duration : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 9.30 hingga 11.00 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

49 JUPEM T4/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM).
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Duration : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 3.30 hingga 5.30 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

50 JUPEM T3/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MIGRASI SISTEM GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEMS (GDAS) KE DALAM DOMAIN ACTIVE DIRECTORY BERSEPADU JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE).
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210110
  Duration : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 2.30 hingga 3.30 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment