ARCHIVE

Tender Archive

51 JUPEM T7/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES IN MALAYSIAN WATERS (MAGIC) FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 221206, 210110, 210108
  Duration : 28 Februari hingga 23 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 2 Mac 2018 (Jumaat), jam 9.00 hingga 11.00 pagi hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

52 . JUPEM T6/2018: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERKAKASAN KERJA LUAR BESERTA AKSESORI BAGI KERJA PEMETAAN UTILITI BAWAH TANAH (FASA II) UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN A
  Code : 100101
  Duration : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 11.00 pagi hingga 1.00 tengah hari bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

53 JUPEM T5/2018: PEROLEHAN PERISIAN ICT BAGI TUJUAN PEMPROSESAN DATA PEMETAAN UTILITI DI JUPEM NEGERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 210103, 210106
  Duration : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 9.30 hingga 11.00 pagi bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

54 JUPEM T4/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENAMBAHBAIKAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEM UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM).
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Duration : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 3.30 hingga 5.30 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

55 JUPEM T3/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MIGRASI SISTEM GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEMS (GDAS) KE DALAM DOMAIN ACTIVE DIRECTORY BERSEPADU JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE).
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210110
  Duration : 28 Februari hingga 26 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 5 Mac 2018 (Isnin), jam 2.30 hingga 3.30 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

56 JUPEM T1/2018: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) JUPEM GEOPORTAL DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Duration : 28 Februari hingga 23 Mac 2018
  Time :
  Briefing : 2 Mac 2018 (Jumaat), jam 3.00 hingga 5.00 petang bertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment

57 JUPEM T13/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Bandar Kluang dan Bandar Padang Endau, Johor untuk Bahagian Pangkalan Data Geospat
  Code : 221201 atau 221206
  Duration : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Time :
  Briefing : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Attachment

58 JUPEM T12/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Pekan Kuala Paka, Terengganu untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, Jaba
  Code : 221201 atau 221206
  Duration : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Time :
  Briefing : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Attachment

59 JUPEM T11/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Bandar Tanah Merah, Bandar Kuala Krai, Pekan Selising dan Bandar Pasir Puteh, Kela
  Code : 221201 atau 221206
  Duration : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Time :
  Briefing : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Attachment

60 JUPEM T10/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Bandar Bachok, Pekan Jelawat dan Pekan Jertih, Kelantan/Terengganu untuk Bahagian
  Code : 221201 atau 221206
  Duration : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Time :
  Briefing : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Attachment