ARCHIVE

Tender Archive

61 JUPEM T10/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Bandar Bachok, Pekan Jelawat dan Pekan Jertih, Kelantan/Terengganu untuk Bahagian
  Code : 221201 atau 221206
  Duration : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Time :
  Briefing : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Attachment

62 JUPEM T9/2017: Perolehan Perkhidmatan bagi Pendigitan Imej, Pengemaskinian dan Verifikasi Butiran Topografi di Lapangan, Suntingan dan Semakan Pangkalan Data (1:5000) bagi Kawasan Pengkala Chepa, Kelantan untuk Bahagian Pangkalan Data Geospatial Negara, J
  Code : 221201 atau 221206
  Duration : 6 Julai hingga 1 Ogos 2017
  Time :
  Briefing : 11 Julai 2017 (Selasa), jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra (Jalan Semarak), 50578 Kuala Lumpur.
  Attachment

63 JUPEM T8/2017: Perolehan Sewaan Perkhidmatan Pesawat Swasta bagi Perolehan Data Bawaan Udara untuk Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : 221505, 221201, 221206
  Duration : 14 Jun hingga 5 Julai 2017
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

64 JUPEM T7/2017: Perolehan Perkhidmatan Penyenggaraan Preventive and Remedial Maintenance Kamera Utara Digital DMC lle dan Peralatan Sokongan untuk Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli
  Code : 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210110
  Duration : 15 Mei hingga 5 Jun 2017
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

65 JUPEM T6/2017: Perolehan Bekalan Toner dan Consumable Item Mesin Pencetak untuk Ibu Pejabat Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : 020601
  Duration : 11 Mei hingga 1 Jun 2017
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

66 UPEM T5/2017 – Perolehan Pembangunan Sistem Kadaster 3D untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : UPEM T5/2017 – Perolehan Pembangunan Sistem Kadaster 3D untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Duration : 6 - 28 April 2017
  Time :
  Briefing : Tiada
  Attachment

67 JUPEM T3/2017 – Perolehan Pembangunan Sistem Kadaster 3D untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107 dan 210110
  Duration : 29 Mac 2017 - 24 April 2017
  Time : 9.30 pagi
  Briefing : 31 Mac 2017 (Jumaat), Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment

68 JUPEM T3/2017 – Perolehan Pembangunan Sistem Kadaster 3D untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan W.P. Kuala Lumpur/Putrajaya, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107 dan 210110
  Duration : 29 Mac 2017 - 24 April 2017
  Time : 9.30 pagi
  Briefing : 31 Mac 2017 (Jumaat), Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Attachment

69 JUPEM T2/2017 – Perolehan Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem eBiz dan ICT Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104 dan 210110
  Duration : 21 Februari 2017 - 16 Mac 2017
  Time :
  Briefing : 23 Februari 2017 (Khamis), Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala, Lumpur
  Attachment

70 JUPEM T1/2017: Perolehan Bekalan Perkakasan dan Menaiktaraf Sistem eKadaster berasaskan Keperluan Teknologi ICT Terkini untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Code : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107 dan 210110
  Duration : 23 Januari hingga 15 Februari 2017
  Time : 2.30 petang
  Briefing : 25 Januari 2017 (Rabu), Jam 2.30 petang, Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Attachment