ARKIB

Arkib Berita Terkini

Bil. Tajuk Tarikh
1 MAJLIS PERASMIAN PENGISYTIHARAN PULAU PERAK SEBAGAI TITIK RUJUKAN PALING BARAT MALAYSIA BAGI HITUNGAN KALENDER ISLAM DAN PELANCARAN BULAN FALAK KEBANGSAAN TAHUN 2022 25-07-2022
2 SESI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANGKUAN DAN PENEMPATAN JURUUKUR GRED UTAMA B, JURUUKUR GRED UTAMA C, JURUUKUR GRED J54, JURUUKUR GRED J52 DAN JURUUKUR GRED J48 DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA 22-07-2022
3 SESI LAWATAN YB MENTERI TENAGA DAN SUMBER ASLI KE JUPEM KEDAH 26-06-2022
4 YBHG. TAN SRI DATO’ SERI KETUA SETIAUSAHA NEGARA MENYEMPURNAKAN PEMETERAIAN MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MOU) HASRAT PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARA WP KUALA LUMPUR DAN WP PUTRAJAYA DENGAN NEGERI SELANGOR 24-06-2022
5 MESYUARAT KEDUA KUMPULAN KERJA DASAR DAN PENGEMASKINIAN NAMA GEOGRAFI (KKDPNG) 22-06-2022
6 KUNJUNGAN HORMAT PENGARAH UNIT PENGUATKUASAAN NEGERI PAHANG (UPNP) KEPADA KETUA PENGARAH UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA 20-06-2022
7 SESI PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN PEMANGKUAN DAN PENEMPATAN JURUUKUR GRED J52, J48 DAN J44 (FLEXI) DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) 16-06-2022
8 SESI MENANDATANGANI MEMORANDUM PERSEFAHAMAN (MoU) BAGI PERSEMPADANAN SELANGOR-WP KUALA LUMPUR SERTA SELANGOR-WP PUTRAJAYA OLEH KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN WILAYAH PERSEKUTUAN 14-06-2022
9 SESI MENANDATANGANI MoU 1 DAN MoU 2 BAGI PERSEMPADANAN SELANGOR – WP KUALA LUMPUR SERTA SELANGOR – WP PUTRAJAYA 13-06-2022
10 KUNJUNGAN HORMAT PRESIDEN ROYAL INSTITUTION OF SURVEYORS MALAYSIA (RISM) KE JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) 08-06-2022