ARKIB

Arkib Buku

eBook Amanat KSN 2013

Tahun penerbitan: 2013
Harga: -

JUPEM : A Pictorial Journey 1885-2010

A Pictorial Journey 1885-2010 telah dihasilkan untuk memperingati pencapaian Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) sejak ditubuhkan 125 tahun yang lalu. Buku ini menceritakan pengalaman pahit, manis warganya dalam memartabatkan JUPEM sebagai jabatan yang terunggul di Malaysia yang bermula sejak dari awal penubuhannya semasa zaman penjajah British pada tahun 1885 sehingga kini. Buku ini juga sesuai dijadikan sumber rujukan kepada yang ingin mendalami sejarah awal penglibatan JUPEM dalam bidang Ukur Kadaster dan Pemetaan negara Malaysia sehingga kini.

Tahun penerbitan:
Harga: 20.00

Buku Maklumat Keluasan dan Perimeter Negeri, Daerah dan Pulau di Malaysia

Buku Maklumat Keluasan & Perimeter Negeri, Daerah dan Pulau-Pulau di Malaysia merupakan produk baru yang diterbitkan oleh JUPEM pada tahun 2005. Buku ini mengandungi maklumat lengkap keluasan dan jarak keliling negeri-negeri, daerah-daerah serta pulau-pulau yang terdapat di perairan Malaysia. Selain itu ia juga memaparkan lokasi pulau-pulau dengan rujukan koordinat geografi. Buku ini adalah sesuai untuk dijadikan sumber rujukan geografi yang komprehensif untuk diguna pakai oleh pelbagai peringkat masyarakat bagi tujuan penyelidikan, perancangan, pendidikan dan sebagainya. Buku ini meliputi seluruh Malaysia.

Tahun penerbitan: 2006
Harga: 20.00