ARKIB

Arkib Sebutharga

1 JUPEM SH12/2021- PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN ICT DI BAWAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA (DARAT & MARITIM) MALAYSIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM FASA III UNTUK BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN (BEP),JUPEM, KeTSA
  Kod : 210101
  Harga :
  Tempoh : 6 - 13 Julai 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

2 JUPEM SH11/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH PENJANA KUASA JENIS LIPO BAGI UAV HELICEO SUPERFOX 6 UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM),KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101
  Harga :
  Tempoh : 29 Jun hingga 6 Julai 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

3 JUPEM SH10/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MENGANGKAT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN KAWALAN SERANGGA PEROSAK DI KUARTERS KAKITANGAN JUPEM JALAN SAN PENG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Kod : 221001, 221002, 221003, 220901
  Harga :
  Tempoh : 29 Jun hingga 6 Julai 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

4 JUPEM SH7/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM UNTUK IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 020801
  Harga :
  Tempoh : 25 MEI – 1 JUN 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

5 JUPEM SH8/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMVEKTORAN DATA TOPOGRAFI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201, 221206
  Harga :
  Tempoh : 21 – 28 MEI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

6 JUPEM SH9/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LANGGANAN (SUBCRIPTION RENEWAL) PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER BAGI BAHAGIAN KADASTER, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210103, 210104, 210107
  Harga :
  Tempoh : 21 – 28 MEI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

7 JUPEM JOHOR SH03/2021- PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) SEBAHAGIAN PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI JOHOR, KEMENTERIAN TENAGA  DAN SUMBER ASLI
  Kod : 210103, 210104 & 210107
  Harga :
  Tempoh : 27 April - 04 Mei 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

8 JUPEM WPKL/PUTRAJAYA SH01/2021:PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PENCEGAHAN (PREVENTIVE MAINTENANCE) DAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN (REMEDIAL MAINTENANCE) SEBAHAGIAN PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN WPKL/PUTRAJAYA, KeTSA
  Kod : 210103, 210104 & 210107
  Harga :
  Tempoh : 23 - 30 April 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

9 JUPEM SH4/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BAGI MESIN CETAK 4 WARNA MAN ROLAND RVK 3B (I) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 220504
  Harga :
  Tempoh : 15 – 22 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

10 JUPEM SH5/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN AM BAGI MESIN PLATSETTER AGFA AVALON N16-50E, KOMPONEN-KOMPONEN DAN AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 220504
  Harga :
  Tempoh : 15 – 22 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran