ARKIB

Arkib Sebutharga

1 JUPEM SHB(K)4/2021 - PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SIVIL DI DALAM BANGUNAN JAM BESAR SULTAN ABDUL SAMAD UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : G1, Kategori B14 dan B24 dan/atau B28 dan/atau CE21 dan/atau CE32
  Harga :
  Tempoh : 17 hingga 22 September 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

2 JUPEM SHB(K)1/2021  - PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMBAIKPULIH INFRASTRUKTUR BANGUNAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN RANGKAIAN DI STESEN MyRTKnet BAGI KLUSTER UTARA DI STESEN MyRTKnet PULAU PANGKOR (PUPK), PULAU LANGKAWI (LGKW), SUNGAI BAYOR (BAYO)
  Kod : G1, Kategori B24 dan/atau CE21 dan/atauCE32
  Harga :
  Tempoh : 10 hingga 15 September 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

3 JUPEM SHB(K)2/2021: PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI RUANG GALERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : CIDB GRED G1, KATEGORI B24
  Harga :
  Tempoh : 3 SEPTEMBER – 7 SEPTEMBER 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

4 JUPEM SHB(K)3/2021: PEROLEHAN KERJA-KERJA SENGGARAAN AWAM DI BANGUNAN UKUR DAN BANGUNAN CAMS, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : CIDB GRED G1, KATEGORI B24 DAN CE21
  Harga :
  Tempoh : 3 SEPTEMBER – 7 SEPTEMBER 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

5 JUPEM SHB8/2021 - PEROLEHAN BEKALAN ALAT GANTI DAN KOMPONEN BAGI STESEN MyRTKnet UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KETSA)
  Kod : 220503
  Harga :
  Tempoh : 26 hingga 30 Ogos 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

6 JUPEM SH13/2021 - PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR PELBAGAI JENIS KERTAS BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 010201
  Harga :
  Tempoh : 18 hingga 25 Ogos 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

7 JUPEM SH9/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LANGGANAN (SUBCRIPTION RENEWAL) PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER BAGI BAHAGIAN KADASTER, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210103, 210104, 210107
  Harga :
  Tempoh : 29 JULAI – 5 OGOS 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

8 JUPEM SH12/2021- PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN ICT DI BAWAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA (DARAT & MARITIM) MALAYSIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM FASA III UNTUK BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN (BEP),JUPEM, KeTSA
  Kod : 210101
  Harga :
  Tempoh : 6 - 13 Julai 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

9 JUPEM SH11/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG MENGUJI DAN MENTAULIAH PENJANA KUASA JENIS LIPO BAGI UAV HELICEO SUPERFOX 6 UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM),KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101
  Harga :
  Tempoh : 29 Jun hingga 6 Julai 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

10 JUPEM SH10/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MENGANGKAT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN KAWALAN SERANGGA PEROSAK DI KUARTERS KAKITANGAN JUPEM JALAN SAN PENG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Kod : 221001, 221002, 221003, 220901
  Harga :
  Tempoh : 29 Jun hingga 6 Julai 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran