ARKIB

Arkib Sebutharga

1 JUPEM JOHOR SH03/2021- PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) SEBAHAGIAN PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI JOHOR, KEMENTERIAN TENAGA  DAN SUMBER ASLI
  Kod : 210103, 210104 & 210107
  Harga :
  Tempoh : 27 April - 04 Mei 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

2 JUPEM WPKL/PUTRAJAYA SH01/2021:PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PENCEGAHAN (PREVENTIVE MAINTENANCE) DAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN (REMEDIAL MAINTENANCE) SEBAHAGIAN PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN WPKL/PUTRAJAYA, KeTSA
  Kod : 210103, 210104 & 210107
  Harga :
  Tempoh : 23 - 30 April 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

3 JUPEM SH4/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BAGI MESIN CETAK 4 WARNA MAN ROLAND RVK 3B (I) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 220504
  Harga :
  Tempoh : 15 – 22 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

4 JUPEM SH5/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN AM BAGI MESIN PLATSETTER AGFA AVALON N16-50E, KOMPONEN-KOMPONEN DAN AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 220504
  Harga :
  Tempoh : 15 – 22 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

5 JUPEM SH3/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN ICT DI BAWAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA (DARAT & MARITIM) MALAYSIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM FASA III UNTUK BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN (BEP), JUPEM, KeTSA
  Kod : 210101, 220402, 020201
  Harga :
  Tempoh : 12 – 19 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

6 JUPEM SH6/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWA BELI PERALATAN VIDEO CONFERENCING (VC) BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210108, 210109
  Harga :
  Tempoh : 9 hingga 16 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

7 JUPEM SH1/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN EMPAT (4) UNIT UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) MULTI ROTOR UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101, 221201, 221206
  Harga :
  Tempoh : 11 MAC – 18 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

8 JUPEM SH2/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN ENAM (6) UNIT UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) FIXED WING UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101, 221201, 221206
  Harga :
  Tempoh : 11 MAC – 18 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

9 JUPEMWPKL SH01/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI SEWAAN EMPAT (4) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY DAN SATU (1) UNIT MESIN PLOTTER SAIZ AO UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR/ PUTRAJAYA (JUPEM WPKL/PUTRAJAYA), KEMENTERIAN TENA
  Kod : 221502
  Harga :
  Tempoh : 30 November hingga 7 Disember 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan :
  Lampiran

10 JUPEM SH6/2020: PEROLEHAN MEMBEKAL DUA (2) UNIT PLOTTER BAGI BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210102
  Harga :
  Tempoh : 15 hingga 22 September 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Pertanyaan :
  Lampiran