ARKIB

Arkib Sebutharga

101 JUPEM SH12/2017: Perolehan Perkhidmatan Multimodal Transport Operator (MTO) bagi Penghantaran Tiga Belas (13) Unit Database Servers, Tiga Belas (13) Unit Storage, Tiga Puluh Sembilan (39) Unit Virtual Application Servers, Tiga Belas (13) Unit LAAM Applica
  Kod : 221709
  Harga :
  Tempoh : 28 Julai hingga 4 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

102 JUPEM SH13/2017: Perolehan Membekal, Memasang dan Menguji Alat Ganti bagi Empat (4) unit Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Rotor Wing untuk Tujuan Pemantauan dan Pemetaan bagi Bahagaian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kement
  Kod : 221206
  Harga :
  Tempoh : 14 hingga 23 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 16 Ogos 2017 (Rabu), Jam 9.30 pagi di Bilik Mesyuarat Ubique, Tingkat 2, Bahagaian CAMS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

103 JUPEM SH 9/2017: Perolehan Membekal, Memasang dan Menguji Alat Ganti bagi Enam (6) unit Unmanned Aerial Vehichle (UAV) untuk tujuan Pemetaan bagi Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam
  Kod : 221206
  Harga :
  Tempoh : 2 hingga 11 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 4 Ogos 2017 (Jumaat), jam 9.30 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Ubique, Tingkat 2, Bangunan CAMS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur (DIWAJIBKAN)
  Pertanyaan :
  Lampiran

104 JUPEM SH10/2017: Perolehan Perkhidmatan Penyenggaraan Pembetulan dan Pencegahan (Remedial and Preventive Maintenance) JUPEM Geoportal dan Rangkaian untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Harga :
  Tempoh : 27 Julai hingga 3 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

105 JUPEM SH 8/2017: Perolehan Pembangunan Sistem Koordinat Baru Berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2014 (ITRF2014) untuk Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210110
  Harga :
  Tempoh : 5 hingga 13 Jun 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

106 JUPEM SH7/2017: Perolehan Pembangunan Sistem Koordinat Baru Berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2014 (ITRF2014) untuk Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210110
  Harga :
  Tempoh : 26 April hingga 3 Mei 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

107 JUPEM SH5/2017: Perolehan Pembangunan Sistem Koordinat Baru Berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2014 (ITRF2014) untuk Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103
  Harga :
  Tempoh : 12 hingga 19 April 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

108 JUPEM SH6/2017: Perolehan Perkhidmatan Pembersihan Bangunan dan Kawasan, Mengangkat Sampah, Penjagaan Seni Taman dan Hygiene di Kompleks JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221001, 221002, 221003
  Harga :
  Tempoh : 12 hingga 21 April 2017
  Masa :
  Taklimat : 14 April 2017 (Jumaat), Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

109 JUPEM SH4/2017: Perolehan Membangunkan Sistem Pemantauan dan Kawalan Keselamatan Pengutipan Data Geospatial secara Atas Talian bagi Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
  Kod : 210101, 210104, 210110
  Harga :
  Tempoh : 24 hingga 31 Mac 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

110 JUPEM SH3/2017: Perolehan Bekalan Peralatan Sokongan dan Perisian LinQ bagi Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Malaysia (NRE)
  Kod : 210101, 210103
  Harga :
  Tempoh : 23 Februari hingga 2 Mac 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran