ARKIB

Arkib Sebutharga

11 JUPEM SH10/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MENGANGKAT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN KAWALAN SERANGGA PEROSAK DI KUARTERS KAKITANGAN JUPEM JALAN SAN PENG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Kod : 221001, 221002, 221003, 220901
  Harga :
  Tempoh : 29 Jun hingga 6 Julai 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

12 JUPEM SH7/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENJAHIT DAN MENGHANTAR PAKAIAN SERAGAM UNTUK IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 020801
  Harga :
  Tempoh : 25 MEI – 1 JUN 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

13 JUPEM SH8/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMVEKTORAN DATA TOPOGRAFI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201, 221206
  Harga :
  Tempoh : 21 – 28 MEI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

14 JUPEM SH9/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEMPERBAHARUI LANGGANAN (SUBCRIPTION RENEWAL) PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER BAGI BAHAGIAN KADASTER, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210103, 210104, 210107
  Harga :
  Tempoh : 21 – 28 MEI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

15 JUPEM JOHOR SH03/2021- PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) SEBAHAGIAN PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI JOHOR, KEMENTERIAN TENAGA  DAN SUMBER ASLI
  Kod : 210103, 210104 & 210107
  Harga :
  Tempoh : 27 April - 04 Mei 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

16 JUPEM WPKL/PUTRAJAYA SH01/2021:PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PENCEGAHAN (PREVENTIVE MAINTENANCE) DAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN (REMEDIAL MAINTENANCE) SEBAHAGIAN PERISIAN DI BAWAH SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN WPKL/PUTRAJAYA, KeTSA
  Kod : 210103, 210104 & 210107
  Harga :
  Tempoh : 23 - 30 April 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

17 JUPEM SH4/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN DAN PEMBAIKAN BAGI MESIN CETAK 4 WARNA MAN ROLAND RVK 3B (I) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 220504
  Harga :
  Tempoh : 15 – 22 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

18 JUPEM SH5/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN AM BAGI MESIN PLATSETTER AGFA AVALON N16-50E, KOMPONEN-KOMPONEN DAN AKSESORI YANG BERKAITAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 220504
  Harga :
  Tempoh : 15 – 22 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

19 JUPEM SH3/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN ICT DI BAWAH PROJEK PENANDAAN DAN PENGUKURAN SEMPADAN ANTARABANGSA (DARAT & MARITIM) MALAYSIA DENGAN BRUNEI DARUSSALAM FASA III UNTUK BAHAGIAN EHWAL PERSEMPADANAN (BEP), JUPEM, KeTSA
  Kod : 210101, 220402, 020201
  Harga :
  Tempoh : 12 – 19 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

20 JUPEM SH6/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWA BELI PERALATAN VIDEO CONFERENCING (VC) BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210108, 210109
  Harga :
  Tempoh : 9 hingga 16 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran