ARKIB

Arkib Sebutharga

11 JUPEM SH4/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT GANTI SERTA MENYENGGARA ENAM (6) UNIT UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BAGI TUJUAN PEMETAAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 100101, 221201 dan 221206
  Harga :
  Tempoh : 24 hingga 31 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

12 JUPEM SH2/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN TOPOGRAPHIC DATA STORE (TDS) KEGUNAAN KETENTERAAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210104 dan 210110
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

13 JUPEM SH3/2019: PEROLEHAN PENYELENGGARAAN BAGI PENGGANTIAN, PEMASANGAN, PENGKONFIGURASIAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN LIMA BELAS (15) UNIT HARD DISK DRIVE (HDD) STORAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEMS (GDAS) DI BAHAGIAN PANGKALAN DATA GEOSPATIAL NEGAR
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104 dan 210110
  Harga :
  Tempoh : 29 April hingga 6 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

14 JUPEM SH1/2019: PEROLEHAN PEMBEKALAN PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PORTAL MALAYSIA GEOSPATIAL DATA SERVICES (MYGEOSERVE) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103 dan 210110
  Harga :
  Tempoh : 2 April hingga 9 April 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

15 SH 12/2018: PEROLEHAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) BAGI SISTEM INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, T
  Kod : 210101, 210102, 210105
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 September 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

16 SH 10/2018: PEROLEHAN PENGGANTIAN, PEMASANGAN, PENGKONFIGURASIAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN SEPULUH (10) UNIT HARD DISK DRIVE (HDD) BAGI STORAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEMS (GDAS) DI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETA
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210110
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 September 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

17 JUPEM SH 11/2018: PEROLEHAN BEKALAN MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR ELEKTRIK BAGI SISTEM MALAYSIA REAL-TIME KINEMATIC GNSS NETWORK (MyRTKnet) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 140203, 140102, 140301
  Harga :
  Tempoh : 6 hingga 14 September 2018
  Masa :
  Taklimat : 7 September 2018 (Jumaat) jam 10.00 pagi bertempat di Bilik Galeri, Tingkat 1, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

18 JUPEM SH 7/2018: Perolehan Pembangunan Portal Malaysia Geospatial Data Services (MyGeoserve) untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210101, 210103, 210104 & 210110
  Harga :
  Tempoh : 1 hingga 8 Jun 2018
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan : Sila hubungi Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801) atau Shazlin binti Omar (03-26170669) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran

19 SH(K)2/2018 – Perolehan Sebut Harga Kerja-Kerja Menurap Sebahagian Kawasan Kompleks JUPEM di Jalan Sultan Yahya Petra, Kuala Lumpur
  Kod : CIDB, GRED G2, KATEGORI B, CE01
  Harga :
  Tempoh : 25 Julai hingga 7 Ogos 2018
  Masa :
  Taklimat : 31 Julai 2018 (Selasa), Masa: 2.30 petang bertempat di Bilik Zamrud, Tingkat 12, Wisma JUPEM
  Pertanyaan : 03-2617 0658 - Unit Tender/Sebutharga JUPEM (Maklumat Mengenai Sebutharga)
  Lampiran

20 SH(K)1/2018 – Perolehan Sebut Harga Kerja-Kerja Mengecat Bangunan Wisma JUPEM di Kompleks JUPEM Jalan Sultan Yahya Petra, Kuala Lumpur
  Kod : CIDB, GRED G2, KATEGORI B, B14
  Harga :
  Tempoh : 25 Julai hingga 7 Ogos 2018
  Masa :
  Taklimat : 31 Julai 2018 (Selasa), Masa: 9.30 pagi bertempat di Bilik Zamrud, Tingkat 12, Wisma JUPEM
  Pertanyaan : 03-2617 0658 - Unit Tender/Sebutharga JUPEM (Maklumat Mengenai Sebutharga)
  Lampiran