ARKIB

Arkib Sebutharga

21 JUPEM SH3/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN VIDEO CONFERENCE BAGI MENYOKONG DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210103, 210108
  Harga :
  Tempoh : 31 MAC – 7 APRIL 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

22 JUPEM SHB1/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK UNTUK KEGUNAAN PERCETAKAN BAGI SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 060501
  Harga :
  Tempoh : 30 MAC – 4 APRIL 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

23 JUPEM SH1//2022 : PEROLEHAN BEKALAN KABINET BESI BERPALANG BAGI TIGA BELAS (13) JUPEM NEGERI DAN BAHAGIAN KADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 020199
  Harga :
  Tempoh : 18 – 25 MAC 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

24 JUPEM SH(K) 1/2022 : PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYENGGARAAN BANGUNAN DI MAKMAL KALIBRASI PEMETAAN UTILITI, BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI (BPU), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : JUPEM SH(K)1/2022
  Harga : JUPEM SH(K)1/2022
  Tempoh : 7 – 17 FEBRUARI 2022
  Masa :
  Taklimat : 10 FEBRUARI 2022, MASA: 10.00 PAGI
  Pertanyaan :
  Lampiran

25 JUPEM SH(K)2/2022 : PEROLEHAN KERJA-KERJA PENDAWAIAN SOKET ALUR KELUAR KUASA DI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : GRED G2, E04
  Harga :
  Tempoh : 24 JANUARI – 3 FEBRUARI 2022
  Masa :
  Taklimat : 27 JANUARI 2022, MASA: 10.00 PAGI - JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK PERSIDANGAN TINGKAT 15, WISMA JUPEM, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR.
  Pertanyaan :
  Lampiran

26 JUPEM SH14/2021 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYEWAAN PENYAMAN UDARA DI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221502
  Harga :
  Tempoh : 8 – 15 NOVEMBER 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

27 JUPEM SHB(K)4/2021 - PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN SIVIL DI DALAM BANGUNAN JAM BESAR SULTAN ABDUL SAMAD UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : G1, Kategori B14 dan B24 dan/atau B28 dan/atau CE21 dan/atau CE32
  Harga :
  Tempoh : 17 hingga 22 September 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

28 JUPEM SHB(K)1/2021  - PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN MEMBAIKPULIH INFRASTRUKTUR BANGUNAN PENDAWAIAN ELEKTRIK DAN RANGKAIAN DI STESEN MyRTKnet BAGI KLUSTER UTARA DI STESEN MyRTKnet PULAU PANGKOR (PUPK), PULAU LANGKAWI (LGKW), SUNGAI BAYOR (BAYO)
  Kod : G1, Kategori B24 dan/atau CE21 dan/atauCE32
  Harga :
  Tempoh : 10 hingga 15 September 2021
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

29 JUPEM SHB(K)2/2021: PEROLEHAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DI RUANG GALERI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : CIDB GRED G1, KATEGORI B24
  Harga :
  Tempoh : 3 SEPTEMBER – 7 SEPTEMBER 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran

30 JUPEM SHB(K)3/2021: PEROLEHAN KERJA-KERJA SENGGARAAN AWAM DI BANGUNAN UKUR DAN BANGUNAN CAMS, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : CIDB GRED G1, KATEGORI B24 DAN CE21
  Harga :
  Tempoh : 3 SEPTEMBER – 7 SEPTEMBER 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Pertanyaan :
  Lampiran