ARKIB

Arkib Sebutharga

41 JUPEM SH5/2017: Perolehan Pembangunan Sistem Koordinat Baru Berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2014 (ITRF2014) untuk Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103
  Harga :
  Tempoh : 12 hingga 19 April 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

42 JUPEM SH6/2017: Perolehan Perkhidmatan Pembersihan Bangunan dan Kawasan, Mengangkat Sampah, Penjagaan Seni Taman dan Hygiene di Kompleks JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221001, 221002, 221003
  Harga :
  Tempoh : 12 hingga 21 April 2017
  Masa :
  Taklimat : 14 April 2017 (Jumaat), Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

43 JUPEM SH4/2017: Perolehan Membangunkan Sistem Pemantauan dan Kawalan Keselamatan Pengutipan Data Geospatial secara Atas Talian bagi Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
  Kod : 210101, 210104, 210110
  Harga :
  Tempoh : 24 hingga 31 Mac 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

44 JUPEM SH3/2017: Perolehan Bekalan Peralatan Sokongan dan Perisian LinQ bagi Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Malaysia (NRE)
  Kod : 210101, 210103
  Harga :
  Tempoh : 23 Februari hingga 2 Mac 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

45 JUPEM SH2/2017: Perolehan Perkhidmatan Remedial and Preventive Maintenance bagi Sistem Interim Data Production Capability (IDPC) Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Ma
  Kod : 210101, 210102, 210105
  Harga :
  Tempoh : 23 Februari hingga 2 Mac 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

46 JUPEM SH1/2017: Perolehan Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem Geospatial Image Online Services (GIOS) bagi Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Malaysia (NRE)
  Kod : 210101, 210103, 210104, 210110
  Harga :
  Tempoh : 15 hingga 28 Februari 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

47 SH01_2016: PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DIGITAL AIRBORNE CAMERA SYSTEM (DACS) UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SABAH, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210110 dan 221201
  Harga :
  Tempoh : 23 Disember 2016 - 2 Januari 2016
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

48 JUPEM SH8/2016: Perolehan perkhidmatan Multimodal Transport Operator (MTO) bagi Penghantaran Satu Ratus Sembilan Puluh Dua (192) unit Peralatan Total Station dan Aksesori ke Bahagian Kadaster, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).
  Kod : 221709
  Harga :
  Tempoh : 29 September - 6 Oktober 2016
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan : Puan Norlyemyzar binti Ab. Wahab (03-26170658)
  Lampiran

49 JUPEM (SBH) SH7/2016: Perolehan Imej Satelit dan Digital Terrain Model bagi Projek Penentuan dan Pengukuran Sempadan Antarabangsa (Darat dan Maritim) Malaysia dan Negara-Negara Jiran untuk Bahagian Pemetaan Topografi Sabah, Jabatan Ukur dan Pemetaan Mala
  Kod : 221201 atau 221206
  Harga :
  Tempoh : 8 hingga 19 September 2016
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

50 JUPEM SH07/2016: Perolehan perkhidmatan bagi penyewaan tiga puluh dua (32) unit mesin penapis air untuk Ibu Pejabat, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221502
  Harga :
  Tempoh : 5 hingga 19 September 2016
  Masa :
  Taklimat : 9 September 2016 (Jumaat), Jam 10.00 pagi, Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran