ARKIB

Arkib Sebutharga

61 JUPEM SH3/2017: Perolehan Bekalan Peralatan Sokongan dan Perisian LinQ bagi Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Malaysia (NRE)
  Kod : 210101, 210103
  Harga :
  Tempoh : 23 Februari hingga 2 Mac 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

62 JUPEM SH2/2017: Perolehan Perkhidmatan Remedial and Preventive Maintenance bagi Sistem Interim Data Production Capability (IDPC) Bahagian Geospatial Pertahanan (BGSP), Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Ma
  Kod : 210101, 210102, 210105
  Harga :
  Tempoh : 23 Februari hingga 2 Mac 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

63 JUPEM SH1/2017: Perolehan Perkhidmatan Menaiktaraf Sistem Geospatial Image Online Services (GIOS) bagi Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar Malaysia (NRE)
  Kod : 210101, 210103, 210104, 210110
  Harga :
  Tempoh : 15 hingga 28 Februari 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

64 SH01_2016: PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DIGITAL AIRBORNE CAMERA SYSTEM (DACS) UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SABAH, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210110 dan 221201
  Harga :
  Tempoh : 23 Disember 2016 - 2 Januari 2016
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

65 JUPEM SH8/2016: Perolehan perkhidmatan Multimodal Transport Operator (MTO) bagi Penghantaran Satu Ratus Sembilan Puluh Dua (192) unit Peralatan Total Station dan Aksesori ke Bahagian Kadaster, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM).
  Kod : 221709
  Harga :
  Tempoh : 29 September - 6 Oktober 2016
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan : Puan Norlyemyzar binti Ab. Wahab (03-26170658)
  Lampiran

66 JUPEM (SBH) SH7/2016: Perolehan Imej Satelit dan Digital Terrain Model bagi Projek Penentuan dan Pengukuran Sempadan Antarabangsa (Darat dan Maritim) Malaysia dan Negara-Negara Jiran untuk Bahagian Pemetaan Topografi Sabah, Jabatan Ukur dan Pemetaan Mala
  Kod : 221201 atau 221206
  Harga :
  Tempoh : 8 hingga 19 September 2016
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

67 JUPEM SH07/2016: Perolehan perkhidmatan bagi penyewaan tiga puluh dua (32) unit mesin penapis air untuk Ibu Pejabat, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 221502
  Harga :
  Tempoh : 5 hingga 19 September 2016
  Masa :
  Taklimat : 9 September 2016 (Jumaat), Jam 10.00 pagi, Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

68 JUPEM SH06/2016: Kerja-Kerja Pengubahsuaian Ruang Pejabat Yang Belum Disiapkan Di Bawah Pelaksanaan Projek Geospatial Data Acquisition System (GDAS) Fasa ll, untuk Pelaksanaan Projek eSempadan Fasa l, Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Jabatan Ukur
  Kod :
  Harga :
  Tempoh : 1 hingga 8 Ogos 2016
  Masa : 10.00 pagi
  Taklimat : 1 Ogos 2016 (Isnin), Jam 10.00 pagi, Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

69 SH 2/2016: SH 2/2016: PERKHIDMATAN KAWALAN KESELAMATAN TANPA SENJATA DI PEJABAT TOPOGRAFI WILAYAH KOTA KINABALU, BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SABAH, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Kod : Berdaftar dengan Perbendaharaan Malaysia Sabah/ Kementerian Kewangan Malaysia di bawah kod Bidang 220801 dan berdaftar sebagai syarikat Bumiputera
  Harga :
  Tempoh : 8 Februari 2016 - 20 Mac 2016
  Masa : 8.30 AM
  Taklimat : 12 April 2016
  Pertanyaan :
  Lampiran

70 JUPEM 18/5/3.24: PEROLEHAN KERJA-KERJA PEMBUKAAN KANTIN DI WISMA JUPEM,JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Kod : B16
  Harga :
  Tempoh : 15 Mac 2015 - 20 Mac 2015
  Masa : 10.00 AM
  Taklimat : 18 Mac 2015 (Isnin) bertempat di Bilik Mesyuarat Zamrud Tingkat 12,WISMA JUPEM,Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM),Jalan Semarak, KL
  Pertanyaan :
  Lampiran