ARKIB

Arkib Sebutharga

71 JUPEM SHB14/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEM MESIN PENCETAK UNTUK PRINTER DAN PLOTTER DI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Kod : 020601
  Harga :
  Tempoh : 5 hingga 8 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

72 JUPEM SHB16/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBAIKAN PENYELENGGARAAN BERKALA (NON-COMPREHENSIVE) BAGI ENAM (6) UNIT LIF BERJENAMA KONE DI BANGUNAN WISMA JUPEM, KOMPLEKS JUPEM, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, KUALA LUMPUR BAGI TEMPOH 12 BULAN
  Kod : 220505
  Harga :
  Tempoh : 5 hingga 8 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

73 JUPEM SHB17/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MEREKABENTUK,MEMASANG DAN MENYEDIAKAN PANEL PAMERAN UNTUK PRODUK – PRODUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) DI DEWAN UKUR
  Kod : 080101
  Harga :
  Tempoh : 5 hingga 8 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

74 JUPEM SH(K)2/2019: PEROLEHAN KERJA-KERJA MENGECAT BANGUNAN UKUR, BANGUNAN CAMS, DEWAN UKUR DAN PAGAR DI KOMPLEKS JUPEM
  Kod : CIDB G2, B14
  Harga :
  Tempoh : 1 hingga 11 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : 4 Julai 2019 (Khamis) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Pertanyaan :
  Lampiran

75 JUPEM SH(K)1/2019: PEROLEHAN KERJA-KERJA MENURAP SEBAHAGIAN KAWASAN DI BAHAGIAN HADAPAN KOMPLEKS JUPEM DI JALAN SULTAN YAHYA PETRA, KUALA LUMPUR
  Kod : CIDB, GRED G2, KATEGORI B, CE01
  Harga :
  Tempoh : 21 Jun hingga 1 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : 24 Jun 2019 (Isnin), Masa: 9.30 pagibertempat di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

76 JUPEM SH4/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG DAN MENGUJI ALAT GANTI SERTA MENYENGGARA ENAM (6) UNIT UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) BAGI TUJUAN PEMETAAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 100101, 221201 dan 221206
  Harga :
  Tempoh : 24 hingga 31 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

77 JUPEM SH2/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN TOPOGRAPHIC DATA STORE (TDS) KEGUNAAN KETENTERAAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210104 dan 210110
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

78 JUPEM SH3/2019: PEROLEHAN PENYELENGGARAAN BAGI PENGGANTIAN, PEMASANGAN, PENGKONFIGURASIAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN LIMA BELAS (15) UNIT HARD DISK DRIVE (HDD) STORAN GEOSPATIAL DATA ACQUISITION SYSTEMS (GDAS) DI BAHAGIAN PANGKALAN DATA GEOSPATIAL NEGAR
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104 dan 210110
  Harga :
  Tempoh : 29 April hingga 6 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

79 JUPEM SH1/2019: PEROLEHAN PEMBEKALAN PERKAKASAN DAN PERISIAN BAGI PORTAL MALAYSIA GEOSPATIAL DATA SERVICES (MYGEOSERVE) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103 dan 210110
  Harga :
  Tempoh : 2 April hingga 9 April 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

80 SH 12/2018: PEROLEHAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) BAGI SISTEM INTERIM DATA PRODUCTION CAPABILITY (IDPC) BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN (BGSP), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, T
  Kod : 210101, 210102, 210105
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 September 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran