ARKIB

Arkib Sebutharga

71 JUPEM SH 3/2018 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN SUNGAI TONG,TERENGGANU UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 30 April hingga 7 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801), Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) atau Sr Hj. Mohamad Azmar bin Che Mat (03-26170909) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran

72 JUPEM SH 2/2018 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN SUNGAI IBAI,TERENGGANU UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 30 April hingga 7 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801), Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) atau Sr Hj. Mohamad Azmar bin Che Mat (03-26170909) untuk maklumat lanjut.
  Lampiran

73 JUPEM SH4/2018: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH DATA LIGHT DETECTION AND RANGING (LiDAR) BAGI KAWASAN KOTA BHARU, KELANTAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 221201
  Harga :
  Tempoh : 26 April hingga 3 Mei 2018
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan : Sila hubungi Encik Mohd Nazli bin Yaacob (03-26170801), Puan Norlaila binti Ahmad (03-26170658) atau Sr Hj. Mohamad Azmar bin Che Mat (03-26170909)
  Lampiran

74 JUPEM SH16/2017: Perolehan Perkhidmatan Pemurnian Pangkalan Data eKadaster bagi Pewujudan Sempadan Daerah Bagan Datuk, Jabatan Ukur dan Pemetaan Perak.
  Kod : 210104
  Harga :
  Tempoh : 7 hingga 14 September 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

75 JUPEM SH11/2017: Perolehan bagi Perkhidmatan Penyewaan Satu Unit Mesin Cetak Non-Impact untuk Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 221502
  Harga :
  Tempoh : 6 hingga 18 September 2017
  Masa :
  Taklimat : 8 September 2017 (Jumaat), Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Seksyen Percetakan, Bahagian Kartografi dan GIS Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

76 JUPEM SH12/2017: Perolehan Perkhidmatan Multimodal Transport Operator (MTO) bagi Penghantaran Tiga Belas (13) Unit Database Servers, Tiga Belas (13) Unit Storage, Tiga Puluh Sembilan (39) Unit Virtual Application Servers, Tiga Belas (13) Unit LAAM Applica
  Kod : 221709
  Harga :
  Tempoh : 28 Julai hingga 4 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Pertanyaan :
  Lampiran

77 JUPEM SH13/2017: Perolehan Membekal, Memasang dan Menguji Alat Ganti bagi Empat (4) unit Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Rotor Wing untuk Tujuan Pemantauan dan Pemetaan bagi Bahagaian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kement
  Kod : 221206
  Harga :
  Tempoh : 14 hingga 23 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 16 Ogos 2017 (Rabu), Jam 9.30 pagi di Bilik Mesyuarat Ubique, Tingkat 2, Bahagaian CAMS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Pertanyaan :
  Lampiran

78 JUPEM SH 9/2017: Perolehan Membekal, Memasang dan Menguji Alat Ganti bagi Enam (6) unit Unmanned Aerial Vehichle (UAV) untuk tujuan Pemetaan bagi Bahagian Geospatial Pertahanan, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam
  Kod : 221206
  Harga :
  Tempoh : 2 hingga 11 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat : 4 Ogos 2017 (Jumaat), jam 9.30 pagi bertempat di Bilik Mesyuarat Ubique, Tingkat 2, Bangunan CAMS, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur (DIWAJIBKAN)
  Pertanyaan :
  Lampiran

79 JUPEM SH10/2017: Perolehan Perkhidmatan Penyenggaraan Pembetulan dan Pencegahan (Remedial and Preventive Maintenance) JUPEM Geoportal dan Rangkaian untuk Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE).
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Harga :
  Tempoh : 27 Julai hingga 3 Ogos 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran

80 JUPEM SH 8/2017: Perolehan Pembangunan Sistem Koordinat Baru Berasaskan International Terrestrial Reference Frame 2014 (ITRF2014) untuk Bahagian Ukur Geodetik, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE)
  Kod : 210110
  Harga :
  Tempoh : 5 hingga 13 Jun 2017
  Masa :
  Taklimat :
  Pertanyaan :
  Lampiran