ARKIB

Arkib Tender

1 JUPEM T34/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN PUSAT PANGGILAN SETEMPAT (CALL CENTER) BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI SERTA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR RANGKAIAN TELEKOMUNIKASI SEDIA ADA KEPADA INFRASTRUKTUR HYBRID UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTE
  Kod : 210201, 210202 dan 210203
  Tempoh : 24 Julai hingga 16 Ogos 2019
  Masa :
  Taklimat : 26 Julai 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Lampiran

2 JUPEM T33/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PREVENTIVE AND REMEDIAL KAMERA UDARA DIGITAL DMC IIE DAN PERALATAN SOKONGAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 010510, 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210110
  Tempoh : 2 hingga 23 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

3 JUPEM T32/2019: PEROLEHAN MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR SOKONGAN PUSAT DATA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 120601, 140201, 140301, 210105 dan 220503
  Tempoh : 27 Jun hingga 22 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : 1 Julai 2019 (Isnin) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

4 JUPEM T28/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI IBU PEJABAT UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Kod : 020601
  Tempoh : 17 Jun hingga 8 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

5 JUPEM T31/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE BAGI PERKAKASAN ICT UNTUK SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL MANAGEMENT (DGIM) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102 dan 210105
  Tempoh : 21 Mei hingga 11 Jun 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

6 JUPEM T30/2019: PEROLEHAN PEMERKASAAN SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 110101, 210101, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Tempoh : 7 hingga 28 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

7 JUPEM T14/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN SmartKADASTER BAGI KAWASAN GREATER KL SEHINGGA SEREMBAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Tempoh : 6 Mei 2019 - 28 Mei 2019
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 7 Mei 2019 (Selasa) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Lampiran

8 JUPEM T29/2019: PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SEPULUH (10) UNIT MESIN PENYALIN HEAVY DUTY DAN TIGA PULUH (30) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221502
  Tempoh : 3 Mei 2019 - 24 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

9 JUPEM T27/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (K
  Kod : 221505
  Tempoh : 26 April hingga 17 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

10 JUPEM T26/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR TEBRAU, JOHOR UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KE
  Kod : 221201
  Tempoh : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran