ARKIB

Arkib Tender

1 JUPEM T10/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGINTEGRASI, MENGUJI, MEMBANGUN, MELATIH DAN MENTAULIAH SENSOR PENAWANAN DATA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Kod : 100101, 210101, 210103, 221201, 221206
  Tempoh : 21 APRIL – 16 MEI 2022
  Masa :
  Taklimat : 25 APRIL 2022 (ISNIN) / MASA 10.00 PAGI - JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK MESYUARAT BAHAGIAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, TINGKAT 3 BANGUNAN UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

2 JUPEM T9/2022 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) SISTEM eKADASTER BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 15 MAC HINGGA 7 APRIL 2022
  Masa :
  Taklimat : 17 MAC 2022 (KHAMIS) / 10.00 PAGI - JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK PERSIDANGAN TINGKAT 15, WISMA JUPEM, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

3 JUPEM T8/2022 : PEROLEHAN BEKALAN ICT END USER COMPUTING BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101
  Tempoh : 11 MAC – 1 APRIL 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

4 JUPEM T7/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG MENGUJILARI DAN MENTAULIAH SATU (1) UNIT MESIN CETAK OFSET DIGITAL BERSERTA PERALATAN-PERALATAN SOKONGAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 010301
  Tempoh : 10 – 31 MAC 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

5 JUPEM T6/2022 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMVEKTORAN DATA TOPOGRAFI FASA 2 UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201, 221206
  Tempoh : 1 – 22 MAC 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

6 JUPEM T5/2022: PEROLEHAN BEKALAN PERALATAN UKUR UNTUK UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101
  Tempoh :
  Masa : 16 FEBRUARI – 9 MAC 2022
  Taklimat :
  Lampiran

7 JUPEM T4/2022 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGEKSTRAKAN FITUR DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA III ZON 2 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENA
  Kod : JUPEM T4/2022
  Tempoh : 8 FEBRUARI – 1 MAC 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

8 JUPEM T2/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH EMPAT BELAS (14) SET ALAT PENERIMA GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101
  Tempoh : 20 JANUARI – 10 FEBRUARI 2022
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

9 JUPEM T1/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH UNMANNED AERIAL SYSTEM (UAS) BERSERTA PERALATAN SOKONGAN BAGI AKTIVITI PEMETAAN DI BAWAH PROJEK MENAIK TARAF e-PEMETAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Kod : 100101
  Tempoh : 4 – 28 JANUARI 2022
  Masa : 7 JANUARI 2022, 9.30 PAGI
  Taklimat : JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK PERSIDANGAN TINGKAT 15, WISMA JUPEM, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR.
  Lampiran

10 JUPEM T3/2022 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL BAGI "KAJIAN PELAKSANAAN PENGUKURAN STRATUM DAN SPATIUM SERTA KAJIAN KES MELALUI PELANTIKAN PERUNDING"
  Kod : 330203
  Tempoh : 9 Disember 2021 hingga 4 Januari 2022
  Masa : 10.00 pagi
  Taklimat : 14 Disember 2021 (Selasa) -
  Lampiran