ARKIB

Arkib Tender

1 JUPEM T3/2022 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDING FIZIKAL BAGI "KAJIAN PELAKSANAAN PENGUKURAN STRATUM DAN SPATIUM SERTA KAJIAN KES MELALUI PELANTIKAN PERUNDING"
  Kod : 330203
  Tempoh : 9 Disember 2021 hingga 4 Januari 2022
  Masa : 10.00 pagi
  Taklimat : 14 Disember 2021 (Selasa) -
  Lampiran

2 JUPEM T20/2021 - PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221505
  Tempoh : 21 September hingga 12 Oktober 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

3 JUPEM T19/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN LAMAN WEB JUPEM, SISTEM eBIZ, RANGKAIAN DAN PUSAT DATA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210106, 210107, 210110
  Tempoh : 25 JUN – 16 JULAI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

4 JUPEM T18/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MALAYSIA MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES (MyMarineGI) FASA I UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210108, 210110, 221206
  Tempoh : 28 MEI – 18 JUN 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

5 JUPEM T17/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEWUJUDAN REPOSITORI BAHAN PEMETAAN TERPERINGKAT 2.0 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201, 221206
  Tempoh : 21 MEI – 11 JUN 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

6 JUPEM T15/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PERUNDINGAN BAGI "KAJIAN PELAKSANAAN PENGUKURAN STRATUM DAN SPATIUM SERTA KAJIAN KES MELALUI PELANTIKAN PERUNDING"
  Kod : 330203
  Tempoh : 26 APRIL - 5 JULAI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

7 JUPEM T16/2021 : PEROLEHAN MENAIK TARAF PERKAKASAN KESELAMATAN RANGKAIAN BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210105, 210107
  Tempoh : 23 APRIL – 17 MEI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

8 JUPEM T14/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGEKSTRAKAN FITUR DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA III UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Kod : 221201
  Tempoh : 19 APRIL – 10 MEI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

9 JUPEM T11/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERKAKASAN GLOBAL NAVIGATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) DAN PROSUDER KERJA BAGI PENENTUAN SEMPADANAN MARITIM ANTARABANGSA MALAYSIA-INDONESIA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Kod : 100101, 221206
  Tempoh : 12 APRIL – 3 MEI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

10 JUPEM T13/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PENCEGAHAN (PREVENTIVE MAINTENANCE) DAN PENYENGGARAAN PEMULIHAN (REMEDIAL MAINTENANCE) SISTEM LIDAR DATA CENTRE (LDC) DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210107
  Tempoh : 12 APRIL – 3 MEI 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran