ARKIB

Arkib Tender

1 JUPEM T16/2022 : PEROLEHAN BEKALAN DAN MENAIK TARAF MALAYSIA REAL-TIME KINEMATIC GNSS NETWORK (MyRTKnet) VERSI 2.0, UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101
  Tempoh : 1 – 24 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : 3 JUN 2022 / 9.00 PAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA BILIK PERSIDANGAN TINGKAT 15, WISMA JUPEM, JALAN SULTAN YAHYA PETRA 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

2 JUPEM T14/2022 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENAIK TARAF ASTRONOMY INFORMATION MANAGEMENT SYSTEM (AIMS) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101, 210101, 210104
  Tempoh : 1 – 24 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : 3 JUN 2022 / 10.30 PAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA BILIK PERSIDANGAN TINGKAT 15, WISMA JUPEM, JALAN SULTAN YAHYA PETRA 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

3 JUPEM T17/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN, PERKAKASAN DAN PERISIAN SISTEM UTAMA DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210107, 210109, 210110, 221201, 221206
  Tempoh : 1 – 29 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : 8 JUN 2022 / 9.30 PAGI - JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN COMMAD CENTRE, TINGKAT 2, BANGUNAN UKUR JALAN SULTAN YAHYA PETRA 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

4 JUPEM T13/2022 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENAIK TARAF SISTEM STESEN TOLOK AIR PASANG SURUT TELEMETRI NEGARA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 100101, 210101, 210104
  Tempoh : 23 MEI – 15 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : 25 MEI 2022 (RABU) / MASA 10.30 PAGI - JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK MESYUARAT BAHAGIAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, TINGKAT 3, BANGUNAN UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

5 JUPEM T11/2022: PEROLEHAN PERKHIDMATAN MENAIKTARAF SISTEM MALAYSIA INTERACTIVE FIELD-OFFICE MANAGEMENT SYSTEM FOR GEODETIC MEASUREMENT (MyiFOS), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Tempoh : 20 MEI – 13 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : 23 MEI 2022 (ISNIN) / MASA 2.30 PETANG
  Lampiran

6 JUPEM T12/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERKAKASAN DAN PERISIAN ICT UNTUK PUSAT DATA DAN PUSAT PEMULIHAN BENCANA (DRC) BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210102, 210103, 210105, 210106, 210107
  Tempoh : 11 MEI HINGGA 1 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

7 JUPEM T15/2022 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) SISTEM eKADASTER BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 11 MEI HINGGA 1 JUN 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

8 JUPEM T10/2022 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGINTEGRASI, MENGUJI, MEMBANGUN, MELATIH DAN MENTAULIAH SENSOR PENAWANAN DATA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KeTSA
  Kod : 100101, 210101, 210103, 221201, 221206
  Tempoh : 21 APRIL – 16 MEI 2022
  Masa :
  Taklimat : 25 APRIL 2022 (ISNIN) / MASA 10.00 PAGI - JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK MESYUARAT BAHAGIAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, TINGKAT 3 BANGUNAN UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

9 JUPEM T9/2022 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) SISTEM eKADASTER BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 15 MAC HINGGA 7 APRIL 2022
  Masa :
  Taklimat : 17 MAC 2022 (KHAMIS) / 10.00 PAGI - JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, BILIK PERSIDANGAN TINGKAT 15, WISMA JUPEM, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

10 JUPEM T8/2022 : PEROLEHAN BEKALAN ICT END USER COMPUTING BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101
  Tempoh : 11 MAC – 1 APRIL 2022
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran