ARKIB

Arkib Tender

111 JUPEM (SBH) 1/2010: MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SEWAAN PESAWAT UDARA UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA – INDONESIA DAN UKURAN KAWALAN SISTEM NAVIGASI SATELIT SEJAGAT (GNSS) BAGI SEKSYEN TOPOGRAFI SABAH, JAB
  Kod : 220601, 220604
  Tempoh : 16 Mac 2010 - 6 April 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : En. Mohd Noor bin Isa, SMP
  Lampiran

112 JUPEM T1/2011: PEROLEHAN PENYENGGARAAN, SERVIS, BAIKPULIH DAN KALIBRASI LEICA AERIAL SURVEY CAMERA SYSTEM DAN AKSESORI UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM
  Kod : 150100 dan 060100
  Tempoh : 28 Februari 2011 - 28 Februari 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat :
  Lampiran

113 JUPEM T2/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK OFSET DAN BAHAN KIMIA PEMPROSES UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 180300
  Tempoh : 21 Februari 2010 - 18 Mac 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat :
  Lampiran

114 JUPEM T3/2010: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 12 Februari 2010 - 6 Mei 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : 12/02/2010 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur (TAKLIMAT TENDER ADALAH DIWAJIBKAN)
  Lampiran

115 JUPEM T4/2009 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SYSTEM DIGITAL AERIAL CAMERA (DAMS) UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 060100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105
  Tempoh : 15 Jun 2009 - 7 Julai 2009
  Masa : 12.00 AM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

116 JUPEM T6/2009: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 13 Jun 2009 - 15 Julai 2009
  Masa : 11.00 AM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, tingkat 2, Bagunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Lampiran

117 JUPEM T5/2009: PEROLEHAN SISTEM DEFENCE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (DGIS) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 12 Jun 2009 - 14 Julai 2009
  Masa : 10.00 AM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, tingkat 2, Bagunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Lampiran

118 JUPEM T3/2009: PROJEK GEOSPATIAL MOBILE SYSTEM UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210100
  Tempoh : 28 April 2009 - 20 Mei 2009
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 28/4/2009 jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Lampiran

119 JUPEM T8/2007 : PEROLEHAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN PERALATAN ICT UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Tempoh : 24 Julai 2007 - 15 Ogos 2007
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat :
  Lampiran

120 JUPEM T7/2007: PEROLEHAN, PENYENGGARAAN, SERVIS, BAIKPULIH DAN KALIBRASI LEICA AERIAL SURVEY CAMERA SYSTEM UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, BAHAGIAN PEMATAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM (NRE)
  Kod : 150100, 060100
  Tempoh : 25 Jun 2007 - 17 Julai 2007
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran