ARKIB

Arkib Tender

111 JUPEM T5/2009: PEROLEHAN SISTEM DEFENCE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (DGIS) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 12 Jun 2009 - 14 Julai 2009
  Masa : 10.00 AM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, tingkat 2, Bagunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Lampiran

112 JUPEM T3/2009: PROJEK GEOSPATIAL MOBILE SYSTEM UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210100
  Tempoh : 28 April 2009 - 20 Mei 2009
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 28/4/2009 jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Lampiran

113 JUPEM T8/2007 : PEROLEHAN, PENGHANTARAN, PEMASANGAN, PENGUJIAN DAN PENTAULIAHAN PERALATAN ICT UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Tempoh : 24 Julai 2007 - 15 Ogos 2007
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat :
  Lampiran

114 JUPEM T7/2007: PEROLEHAN, PENYENGGARAAN, SERVIS, BAIKPULIH DAN KALIBRASI LEICA AERIAL SURVEY CAMERA SYSTEM UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, BAHAGIAN PEMATAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM (NRE)
  Kod : 150100, 060100
  Tempoh : 25 Jun 2007 - 17 Julai 2007
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran