ARKIB

Arkib Tender

111 T26 /2014 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MENGUJI DAN MENTAULIAH PERALATAN CERAPAN ASTRONOMI, AKSESORI DAN KOMPONEN SOKONGAN (FASA II) UNTUK BAHAGIANUKUR DAN GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (
  Kod : 100101, 210101, 210103
  Tempoh : 1 Disember 2014 - 26 Disember 2014
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 4 DISEMBER 2014, BILIK GALERI TINGKAT 1 BANGUNAN UKUR
  Lampiran

112 T25/2014 : PEROLEHAN PERALATAN DAN PERISIAN ASTROGEODETIK DAN AKSESORI FASA II UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 100101, 210101,210103
  Tempoh : 1 Disember 2014 - 26 Disember 2014
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 4 DISEMBER 2014,BILIK GALERI TINGKAT 1 BANGUNAN UKUR
  Lampiran

113 T24 /2014 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURE IN MALAYSIA WATER (MAGIC) FASA II TAHUN 2015 UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN EMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 100101, 210101,221206
  Tempoh : 1 Disember 2014 - 26 Disember 2014
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 5 DISEMBER 2014,BILIK GALERI TINGKAT 1 BANGUNAN UKUR
  Lampiran

114 T23 /2014 : PEROLEHAN MEMBEKAL PERALATAN UKUR BAGI PROJEK MENAIKTARAF INTERACTIVE FIELD OFFICE MANAGEMENT SYSTEM FOR GEODETIC MEASUREMENT (IFOS) UNTUK BAHAGIAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Kod : 100101, 210101
  Tempoh : 21 November 2014 - 17 Disember 2014
  Masa : 12 PM
  Taklimat :
  Lampiran

115 T9/2014: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGUJI EMPAT RATUS (400) UNIT WALKIE-TALKIE, DUA RATUS TUJUH PULUH (270) UNIT HANDHELD GNSS DAN SEPULUH (10) UNIT LASER DISTANCE METER BAGI PASUKAN UKUR KADASTER DI 13 BUAH JABATAN UKUR DAN PEMETAAN (JUPEM) NEGERI
  Kod : 210201 dan 100101
  Tempoh : 3 April 2014 - 24 April 2014
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

116 T8/2014: PROJEK SISTEM MALAYSIA REAL-TIME KINEMATIC GNSS NETWORK (MYRTKNET) FASA III UNTUK BAHAGIAN UKUR GEODETIK, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 100101, 210101, 210103,dan 210105
  Tempoh : 3 April 2014 - 28 April 2014
  Masa : 10.00 AM
  Taklimat : BILIK MESYUARAT TINGKAT 14, WISMA JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, JALAN SEMARAK, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

117 T7/2014: PEROLEHAN BEKALAN, PEMASANGAN, PENGKONFIGURASIAN, PENGUJIAN, PERKHIDMATAN APLIKASI, LATIHAN DAN PENTAULIAHAN PERISIAN DAN PERKAKASAN GEOSPATIAL DATA AQUISITION SYSTEM (GDAS) FASA II DI BAWAH PROJEK E-PEMETAAN BAGI BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEME
  Kod : 210101, 210102,210103,210104, 210105, 210106, 210107 DAN 210110
  Tempoh : 3 April 2014 - 29 April 2014
  Masa : 3.00 PM
  Taklimat : BILIK MESYUARAT TINGKAT 15, WISMA JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, JALAN SEMARAK, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

118 JUPEM T6/2014: PEROLEHAN PESAWAT TANPA JURUTERBANG/ UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) DAN PERALATAN SOKONGAN BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
  Kod : 010501,020804,100101,110106,210101,210103,210104,210202 dan 221110
  Tempoh : 22 Mac 2014 - 15 April 2014
  Masa : 10 AM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat Elipsoid, Tingkat 1, Bangunan CAMS, Jalan Semarak, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

119 T5 /2014 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENUBUHAN MAKMAL DAN REPLIKASI SISTEM UKUR KADASTER DI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR.
  Kod : 210101, 210102, 210103,210104,210105,210106,210107
  Tempoh : 15 Mac 2014 - 10 April 2014
  Masa : 12 PM
  Taklimat : 18 Mac 2014
  Lampiran

120 T4 /2014 : PEROLEHAN PEMBANGUNAN SEMULA SISTEM KARTOGRAFI DI BAWAH PROJEK EPEMETAAN UNTUK BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR.
  Kod : 210101, 210102, 210103,210104,210105,210107,210110
  Tempoh : 15 Mac 2014 - 8 April 2014
  Masa : 12 PM
  Taklimat : 18 Mac 2014
  Lampiran