ARKIB

Arkib Tender

131 T1/2014: IKLAN KENYATAAN TAWARAN PEROLEHAN MEMBEKAL KERTAS HIGH WET STRENGTH MAPLITHO UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN, BAHAGIAN KARTOGRAFI DAN GIS JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN SUMBER ASLIN DAN ALAM SEKITAR (NRE).
  Kod : 010201
  Tempoh : 15 Februari 2014 - 10 Mac 2014
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

132 BILIK MESYUARAT TINGKAT 15, WISMA JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, JALAN SEMARAK, 50578 KUALA LUMPUR
  Kod :
  Tempoh : 11 Jun 2013 - 8 Julai 2013
  Masa : 10 AM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat, Tingkat 9, Bahagian Kadaster, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia. Wisma JUPEM, Jalan Semarak. 50578. Kuala Lumpur
  Lampiran

133 T6/2013: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH UNMANNED AERIAL VEHICLE (UAV) UNTUK KEGUNAAN AERIAL MAPPING SYSTEM BAGI KEPERLUAN PEMETAAN DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 010501,100101,210103,210201
  Tempoh : 13 Mei 2013 - 6 Jun 2013
  Masa : 10.30 AM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat Ubique
  Lampiran

134 JUPEM T5/2013: PEROLEHAN PROJEK MENERUSKAN KEUPAYAAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL UNTUK KESELAMATAN, BAHAGIAN GEOSPATIAL PERTAHANAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR(NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107 dan 210110
  Tempoh : 19 April 2013 - 14 Mei 2013
  Masa : 12 PM
  Taklimat : 23 April 2013 (Selasa) 10.00 pagi Bilik Mesyuarat Bahagian Geospatial Pertahanan Seksyen Pembangunan Maklumat Tkt. 2, Bangunan CAMS Jalan Semarak 50578. KL
  Lampiran

135 JUPEM T4/2013: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN INFRASTRUKTUR SISTEM DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210107
  Tempoh : 20 Februari 2013 - 18 Mac 2013
  Masa : 12 PM
  Taklimat : 25 Februari 2013 (Isnin) Jam 10.00 pagi (Taklimat adalah wajib) bertempat di Tingkat 5, Bilik Mesyuarat DAMAI, Seksyen Pembangunan Sistem, Jabatan Ukur Dan Pemetaan Malaysia (JUPEM), Jalan Semarak, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

136 JUPEM T1/2013: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGUJI DAN MENTAULIAH SERATUS (100) UNIT PERALATAN UKUR TOTAL STATION BAGI PASUKAN UKUR KADASTER. JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI (JUPEM)-T1/2013
  Kod : 100101
  Tempoh : 10 Oktober 2012 - 5 Februari 2013
  Masa : 12 PM
  Taklimat : Dewan Ukur, Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia Jalan Semarak,50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

137 JUPEM T6/2012: PEROLEHAN PERALATAN ICT UNTUK SEKSYEN-SEKSYEN DI BAHAGIAN PEMETAAN, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN (JUPEM) DI BAWAH PROJEK PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA DENGAN NEGARA-NEGARA JIRAN TAHUN 2012.
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Tempoh : 13 Mac 2012 - 9 April 2012
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat Mutiara, Tkt 15, Wisma JUPEM, Jln. Semarak, 50578. Kuala Lumpur
  Lampiran

138 JUPEM T5/2012: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DAN NAIK TARAF PERKAKASAN SISTEM EKADASTER UNTUK 13 JABATAN UKUR DAN PEMETAAN NEGERI (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Tempoh : 13 Mac 2012 - 3 April 2012
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

139 JUPEM T4/2012: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN DI KOTA KINABALU, SABAH BAGI PEROLEHAN DATA BAWAAN UDARA, UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE).
  Kod : 220601 dan 220604
  Tempoh : 13 Mac 2012 - 6 April 2012
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat Geoid, Seksyen Penawanan Data, Tkt. 6, Wisma JUPEM, Jln. Semarak, 50578. Kuala Lumpur
  Lampiran

140 JUPEM T3/2012: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN INTEGRATED CARTOGRAPHIC SYSTEMS (ICS) UNTUK SEKSYEN KARTOGRAFI, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR MALAYSIA (NRE).
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Tempoh : 22 Februari 2012 - 17 Februari 2012
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat Tkt. 6, Bangunan Ukur, JUPEM, Jln. Semarak, 50578. Kuala Lumpur
  Lampiran