ARKIB

Arkib Tender

141 JUPEM T5/2011: PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH DUA PULUH (20) UNIT PERALATAN GLOBAL NAVITATION SATELLITE SYSTEM (GNSS) DAN AKSESORI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR
  Kod : 150100
  Tempoh : 13 April 2011 - 11 Mei 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : 20 April 2011 - 10.00 pagi (WAJIB), Bilik Mutiara, Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Lampiran

142 JUPEM T4/2011: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN DIGITAL AERIAL MAPPING SYSTEM (DAMS) UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Kod : 060100, 210101, 210102, 210103, 210104 dan 210105
  Tempoh : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

143 JUPEM T3/2011: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI MIRI BAGI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Kod : 220604
  Tempoh : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

144 JUPEM T2/2011: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI SUBANG SELANGOR BAGI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Kod : 220604
  Tempoh : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

145 JUPEM T1/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL KERTAS ‘HIGH WET STRENGTH MAPLITHO’ UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 010201
  Tempoh : 20 Mac 2010 - 16 Februari 2010
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

146 JUPEM (SBH) 1/2010: MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SEWAAN PESAWAT UDARA UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA – INDONESIA DAN UKURAN KAWALAN SISTEM NAVIGASI SATELIT SEJAGAT (GNSS) BAGI SEKSYEN TOPOGRAFI SABAH, JAB
  Kod : 220601, 220604
  Tempoh : 16 Mac 2010 - 6 April 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : En. Mohd Noor bin Isa, SMP
  Lampiran

147 JUPEM T1/2011: PEROLEHAN PENYENGGARAAN, SERVIS, BAIKPULIH DAN KALIBRASI LEICA AERIAL SURVEY CAMERA SYSTEM DAN AKSESORI UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM
  Kod : 150100 dan 060100
  Tempoh : 28 Februari 2011 - 28 Februari 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat :
  Lampiran

148 JUPEM T2/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK OFSET DAN BAHAN KIMIA PEMPROSES UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 180300
  Tempoh : 21 Februari 2010 - 18 Mac 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat :
  Lampiran

149 JUPEM T3/2010: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 12 Februari 2010 - 6 Mei 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : 12/02/2010 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur (TAKLIMAT TENDER ADALAH DIWAJIBKAN)
  Lampiran

150 JUPEM T4/2009 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SYSTEM DIGITAL AERIAL CAMERA (DAMS) UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 060100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105
  Tempoh : 15 Jun 2009 - 7 Julai 2009
  Masa : 12.00 AM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran