ARKIB

Arkib Tender

151 JUPEM T3/2011: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI MIRI BAGI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Kod : 220604
  Tempoh : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

152 JUPEM T2/2011: PEROLEHAN SEWAAN PERKHIDMATAN PESAWAT SWASTA BERPENGKALAN OPERASI DI SUBANG SELANGOR BAGI SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM.
  Kod : 220604
  Tempoh : 19 Februari 2011 - 14 Mac 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

153 JUPEM T1/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL KERTAS ‘HIGH WET STRENGTH MAPLITHO’ UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 010201
  Tempoh : 20 Mac 2010 - 16 Februari 2010
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

154 JUPEM (SBH) 1/2010: MENYEDIAKAN PERKHIDMATAN SEWAAN PESAWAT UDARA UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA – INDONESIA DAN UKURAN KAWALAN SISTEM NAVIGASI SATELIT SEJAGAT (GNSS) BAGI SEKSYEN TOPOGRAFI SABAH, JAB
  Kod : 220601, 220604
  Tempoh : 16 Mac 2010 - 6 April 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : En. Mohd Noor bin Isa, SMP
  Lampiran

155 JUPEM T1/2011: PEROLEHAN PENYENGGARAAN, SERVIS, BAIKPULIH DAN KALIBRASI LEICA AERIAL SURVEY CAMERA SYSTEM DAN AKSESORI UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JUPEM
  Kod : 150100 dan 060100
  Tempoh : 28 Februari 2011 - 28 Februari 2011
  Masa : 12.00 PM
  Taklimat :
  Lampiran

156 JUPEM T2/2010: PEROLEHAN MEMBEKAL PLAT CETAK OFSET DAN BAHAN KIMIA PEMPROSES UNTUK SEKSYEN PERCETAKAN PETA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 180300
  Tempoh : 21 Februari 2010 - 18 Mac 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat :
  Lampiran

157 JUPEM T3/2010: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 12 Februari 2010 - 6 Mei 2010
  Masa : 9.00 AM
  Taklimat : 12/02/2010 jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur (TAKLIMAT TENDER ADALAH DIWAJIBKAN)
  Lampiran

158 JUPEM T4/2009 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN SYSTEM DIGITAL AERIAL CAMERA (DAMS) UNTUK SEKSYEN PENAWANAN DATA, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 060100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105
  Tempoh : 15 Jun 2009 - 7 Julai 2009
  Masa : 12.00 AM
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

159 JUPEM T6/2009: PEROLEHAN SISTEM PEMBANGUNAN MAKLUMAT GEOSPATIAL PERTAHANAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 13 Jun 2009 - 15 Julai 2009
  Masa : 11.00 AM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, tingkat 2, Bagunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Lampiran

160 JUPEM T5/2009: PEROLEHAN SISTEM DEFENCE GEOGRAPHIC INFORMATION SYSTEM (DGIS) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN SUMBER ASLI DAN ALAM SEKITAR (NRE)
  Kod : 150100, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106
  Tempoh : 12 Jun 2009 - 14 Julai 2009
  Masa : 10.00 AM
  Taklimat : Bilik Mesyuarat, Bahagian Geospatial Pertahanan, tingkat 2, Bagunan Ukur, Jalan Semarak, Kuala Lumpur.
  Lampiran