ARKIB

Arkib Tender

11 JUPEM T25/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR KULIM DAN BANDAR LUNAS, KEDAH UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALA
  Kod : 221201
  Tempoh : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

12 JUPEM T24/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN PULAU PINANG (NIBONG TEBAL, SIMPANG AMPAT DAN SUNGAI JAWI) DAN PERAK (BAND
  Kod : 221201
  Tempoh : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

13 JUPEM T23/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LANGGANAN PETA DUNIA (SECUREWATCH DIGITALGLOBE) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210110 dan 221206
  Tempoh : 8 hingga 29 April 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

14 JUPEM T22/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LANGGANAN PETA DUNIA (PLANET EXPLORER) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210110 dan 221206
  Tempoh : 8 hingga 29 April 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

15 JUPEM T21/2019: PEROLEHAN BEKALAN PERALATAN, PERISIAN DAN PERKHIDMATAN BAGI PROJEK STESEN TOLOK AIR PASANG SURUT TELEMETRI NEGARA FASA IV UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 100101, 210101, 210103, 210104, 210105 dan 210106
  Tempoh : 2 April hingga 26 April 2019
  Masa :
  Taklimat : 5 April 2019 (Jumaat) Jam 9.30 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Topografi, Tingkat 3 Bangunan Ukur JUPEM
  Lampiran

16 JUPEM T20/2019: PEROLEHAN BAGI PEMERKASAAN SISTEM ACTIVE DIRECTORY BERSEPADU (FASA III) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210107
  Tempoh : 19 Mac hingga 11 April 2019
  Masa :
  Taklimat : 21 Mac 2019 (Khamis) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Topografi, Tingkat 3 Bangunan Ukur JUPEM
  Lampiran

17 JUPEM T17/2019: PEROLEHAN MODUL AUTOMASI PENGUKURAN DAN PENGURUSAN FAIL BAGI SEMPADAN BERSAMA NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA DAN SEMPADAN ANTARABANGSA MALAYSIA-THAILAND (eSempadan) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH D
  Kod : 100101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Tempoh : 15 Mac hingga 10 April 2019
  Masa :
  Taklimat : 20 Mac 2019 (Rabu) Jam 9.00 pagi di Bilik Mesyuarat Tingkat 3, Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Bangunan Ukur JUPEM
  Lampiran

18 JUPEM T7/2019: PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SEPULUH (10) UNIT MESIN PENYALIN HEAVY DUTY DAN TIGA PULUH (30) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221502
  Tempoh : 14 Mac hingga 8 April 2019
  Masa :
  Taklimat : 18 Mac 2019 (Isnin) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

19 JUPEM T8/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PEMBERSIHAN BANGUNAN DAN KAWASAN, MENGANGKAT SAMPAH, PENJAGAAN SENI TAMAN SERTA LANSKAP DAN HYGIENE DI KOMPLEKS JUPEM, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS) JUPEM T
  Kod : 221001, 221002 dan 221003
  Tempoh : 13 Mac hingga 8 April 2019
  Masa :
  Taklimat : 18 Mac 2019 (Isnin) Jam 11.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

20 JUPEM T19/2019: PEROLEHAN ICT END USER COMPUTING UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103 dan 210107
  Tempoh : 11 Mac hingga 3 April 2019
  Masa :
  Taklimat : 13 Mac 2019 (Rabu) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Topografi, Tingkat 13, Bangunan Ukur, JUPEM
  Lampiran