ARKIB

Arkib Tender

11 JUPEM T5/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN ICT UNTUK SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL MANAGEMENT (DGIM) DI BAWAH JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210102, 210105, 210107
  Tempoh : 11 FEBRUARI – 3 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

12 JUPEM T6/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI LAPAN BELAS (18) UNIT KENDERAAN JENIS TRAK PIKAP PACUAN EMPAT RODA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 110103
  Tempoh : 11 FEBRUARI – 4 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

13 JUPEM T1/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 1 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 29 Januari hingga 19 Februari 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

14 JUPEM T2/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 2 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 29 Januari hingga 19 Februari 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

15 JUPEM T11/2020 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (Ke
  Kod : 221505
  Tempoh : 25 Jun hingga 21 Julai 2020
  Masa :
  Taklimat : 30 Jun 2020 : BILIK MESYUARAT BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, TINGKAT 3 BANGUNAN UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran

16 JUPEM T10/2020: PEROLEHAN PERKHIDMTAN PENGEKSTRAKAN FITUR SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA 2, UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 5 hingga 26 Jun 2020
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

17 JUPEM T9/2020: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 020601
  Tempoh : 4 hingga 25 Jun 2020
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

18 JUPEM T6/2020: PEROLEHAN PERALATAN, PERISIAN DAN PERKHIDMATAN ICT BAGI SISTEM PANGKALAN DATA UTILITI KEBANGSAAN (PADU), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Tempoh : 18 Mei hingga 8 Jun 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Lampiran

19 JUPEM T7/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 3 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 8 hingga 29 Mei 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Lampiran

20 JUPEM T8/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGEKSTRAKAN FITUR SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA 1, UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 8 hingga 29 Mei 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Lampiran