ARKIB

Arkib Tender

11 JUPEM T31/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE BAGI PERKAKASAN ICT UNTUK SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL MANAGEMENT (DGIM) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102 dan 210105
  Tempoh : 21 Mei hingga 11 Jun 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

12 JUPEM T30/2019: PEROLEHAN PEMERKASAAN SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 110101, 210101, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Tempoh : 7 hingga 28 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

13 JUPEM T14/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN SmartKADASTER BAGI KAWASAN GREATER KL SEHINGGA SEREMBAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Tempoh : 6 Mei 2019 - 28 Mei 2019
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 7 Mei 2019 (Selasa) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Lampiran

14 JUPEM T29/2019: PERKHIDMATAN BAGI PENYEWAAN SEPULUH (10) UNIT MESIN PENYALIN HEAVY DUTY DAN TIGA PULUH (30) UNIT MESIN PENYALIN MEDIUM DUTY UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 221502
  Tempoh : 3 Mei 2019 - 24 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

15 JUPEM T27/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (K
  Kod : 221505
  Tempoh : 26 April hingga 17 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

16 JUPEM T26/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR TEBRAU, JOHOR UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KE
  Kod : 221201
  Tempoh : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

17 JUPEM T25/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN BANDAR KULIM DAN BANDAR LUNAS, KEDAH UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALA
  Kod : 221201
  Tempoh : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

18 JUPEM T24/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN BAGI PENDIGITAN IMEJ, PENGEMASKINIAN DAN VERIFIKASI BUTIRAN TOPOGRAFI DI LAPANGAN, SUNTINGAN DAN SEMAKAN PANGKALAN DATA (1:5000) BAGI KAWASAN PULAU PINANG (NIBONG TEBAL, SIMPANG AMPAT DAN SUNGAI JAWI) DAN PERAK (BAND
  Kod : 221201
  Tempoh : 16 April hingga 10 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat : 19 April 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

19 JUPEM T23/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LANGGANAN PETA DUNIA (SECUREWATCH DIGITALGLOBE) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210110 dan 221206
  Tempoh : 8 hingga 29 April 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

20 JUPEM T22/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN LANGGANAN PETA DUNIA (PLANET EXPLORER) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210110 dan 221206
  Tempoh : 8 hingga 29 April 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran