ARKIB

Arkib Tender

31 JUPEM T2/2020: PEROLEHAN MENAIKTARAF SISTEM RANGKAIAN DAN KOMUNIKASI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210203, 210104, 210105, 210106 dan 210107
  Tempoh : 27 Februari hingga 20 April 2020
  Masa :
  Taklimat : 2 Mac 2020 (Isnin) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Tingkat 3, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

32 JUPEM T1/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA PETA ASAS DUNIA (WORLD BASEMAP) BAGI DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) FASA I UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 21201 dan 221206
  Tempoh : 30 Januari hingga 25 Februari 2020
  Masa :
  Taklimat : 4 Februari 2020 (Selasa) Jam 10.00 pagi di Bahagian Geospatial Pertahanan, Commad Centre, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

33 JUPEM T36/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH ALAT GRAVITI METER SERTA AKSESORI DAN MEMPERKASAKAN PENGURUSAN DATA GRAVITI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 100101 dan 210104
  Tempoh : 3 hingga 29 Januari 2020
  Masa :
  Taklimat : 8 Januari 2020 (Rabu) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Tingkat 3, Bangunan Ukur.
  Lampiran

34 JUPEM T34/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN PUSAT PANGGILAN SETEMPAT (CALL CENTER) BAHAGIAN PEMETAAN UTILITI SERTA MENAIKTARAF INFRASTRUKTUR RANGKAIAN TELEKOMUNIKASI SEDIA ADA KEPADA INFRASTRUKTUR HYBRID UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTE
  Kod : 210201, 210202 dan 210203
  Tempoh : 24 Julai hingga 16 Ogos 2019
  Masa :
  Taklimat : 26 Julai 2019 (Jumaat) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Lampiran

35 JUPEM T33/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PREVENTIVE AND REMEDIAL KAMERA UDARA DIGITAL DMC IIE DAN PERALATAN SOKONGAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 010510, 100101, 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106 dan 210110
  Tempoh : 2 hingga 23 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

36 JUPEM T32/2019: PEROLEHAN MENAIK TARAF INFRASTRUKTUR SOKONGAN PUSAT DATA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 120601, 140201, 140301, 210105 dan 220503
  Tempoh : 27 Jun hingga 22 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : 1 Julai 2019 (Isnin) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM
  Lampiran

37 JUPEM T28/2019: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI IBU PEJABAT UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM)
  Kod : 020601
  Tempoh : 17 Jun hingga 8 Julai 2019
  Masa :
  Taklimat : Tiada
  Lampiran

38 JUPEM T31/2019: PEROLEHAN PERKHIDMATAN REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE BAGI PERKAKASAN ICT UNTUK SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL MANAGEMENT (DGIM) JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102 dan 210105
  Tempoh : 21 Mei hingga 11 Jun 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

39 JUPEM T30/2019: PEROLEHAN PEMERKASAAN SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 110101, 210101, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Tempoh : 7 hingga 28 Mei 2019
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

40 JUPEM T14/2019: PEROLEHAN PEMBANGUNAN SmartKADASTER BAGI KAWASAN GREATER KL SEHINGGA SEREMBAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105, 210106, 210107, 210110
  Tempoh : 6 Mei 2019 - 28 Mei 2019
  Masa : 9.30 AM
  Taklimat : 7 Mei 2019 (Selasa) Jam 9.30 pagi di Bilik Persidangan, Tingkat 15, Wisma JUPEM.
  Lampiran