ARKIB

Arkib Tender

31 JUPEM T12/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL SERVER DAN STORAN (FASA I) BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210107
  Tempoh : 16 MAC - 6 APRIL 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

32 JUPEM T10/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PROJEK MALAYSIA MARINE GEODETIC INFRASTRUCTURES (MyMarineGI) FASA I UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210108, 210110, 221206
  Tempoh : 9 MAC - 30 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

33 JUPEM T7/2021:PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA INTERFEROMETRIC SYNTHETIC APERTURE RADAR (IFSAR) BAGI SEBAHAGIAN SARAWAK DAN PULAU-PULAU UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASL
  Kod : 221202
  Tempoh : 8 MAC – 29 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat : TIADA
  Lampiran

34 JUPEM T3/2021 :PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI LAPAN BELAS (18) UNIT KENDERAAN JENIS UTILITI SUKAN PACUAN EMPAT RODA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 110103
  Tempoh : 11 FEBRUARI – 4 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

35 JUPEM T4/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN SEWAAN PESAWAT SWASTA BAGI PEROLEHAN DATA BAWAAN UDARA UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201, 221206, 221505
  Tempoh : 11 FEBRUARI – 3 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

36 JUPEM T5/2021 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PERKAKASAN ICT UNTUK SISTEM DEFENCE GEOSPATIAL MANAGEMENT (DGIM) DI BAWAH JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210102, 210105, 210107
  Tempoh : 11 FEBRUARI – 3 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

37 JUPEM T6/2021 : PEROLEHAN MEMBEKAL, MENGHANTAR DAN MENGUJI LAPAN BELAS (18) UNIT KENDERAAN JENIS TRAK PIKAP PACUAN EMPAT RODA UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 110103
  Tempoh : 11 FEBRUARI – 4 MAC 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

38 JUPEM T1/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 1 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 29 Januari hingga 19 Februari 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

39 JUPEM T2/2021: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 2 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 29 Januari hingga 19 Februari 2021
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

40 JUPEM T11/2020 : PEROLEHAN PERKHIDMATAN HELIKOPTER UNTUK PROJEK PENANDAAN, PENGUKURAN DAN PENYELENGGARAAN SEMPADAN BERSAMA ANTARA NEGERI-NEGERI DI SEMENANJUNG MALAYSIA BAGI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (Ke
  Kod : 221505
  Tempoh : 25 Jun hingga 21 Julai 2020
  Masa :
  Taklimat : 30 Jun 2020 : BILIK MESYUARAT BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, TINGKAT 3 BANGUNAN UKUR, JALAN SULTAN YAHYA PETRA, 50578 KUALA LUMPUR
  Lampiran