ARKIB

Arkib Tender

41 JUPEM T10/2020: PEROLEHAN PERKHIDMTAN PENGEKSTRAKAN FITUR SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA 2, UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 5 hingga 26 Jun 2020
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

42 JUPEM T9/2020: PEROLEHAN MEMBEKAL DAN MENGHANTAR TONER DAN CONSUMABLE ITEMS MESIN PENCETAK BAGI IBU PEJABAT JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 020601
  Tempoh : 4 hingga 25 Jun 2020
  Masa :
  Taklimat :
  Lampiran

43 JUPEM T6/2020: PEROLEHAN PERALATAN, PERISIAN DAN PERKHIDMATAN ICT BAGI SISTEM PANGKALAN DATA UTILITI KEBANGSAAN (PADU), JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210105 dan 210110
  Tempoh : 18 Mei hingga 8 Jun 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Lampiran

44 JUPEM T7/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA TOPOGRAFI BERSKALA 1:5000 FASA II ZON 3 UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 8 hingga 29 Mei 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Lampiran

45 JUPEM T8/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENGEKSTRAKAN FITUR SECARA AUTOMATIK BAGI PEMETAAN PETA BANDAR FASA 1, UNTUK BAHAGIAN PEMETAAN TOPOGRAFI SEMENANJUNG, JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN TENAGA DAN SUMBER ASLI (KeTSA)
  Kod : 221201
  Tempoh : 8 hingga 29 Mei 2020
  Masa :
  Taklimat : -
  Lampiran

46 JUPEM T5/2020: PEROLEHAN PERKAKASAN CENTER OF EXCELLENT BAGI DEFENCE GEOSPATIAL UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210102, 210104, 210105, 210110 dan 221110
  Tempoh : 5 Mac hingga 28 April 2020
  Masa :
  Taklimat : 10 Mac 2020 (Selasa) Jam 10.00 pagi di Bahagian Geospatial Pertahanan, Commad Centre, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

47 JUPEM T4/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN PENYENGGARAAN PEMBETULAN DAN PENCEGAHAN (REMEDIAL AND PREVENTIVE MAINTENANCE) JUPEM GEOPORTAL DAN RANGKAIAN UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210103, 210104, 210106, 210107 dan 210110
  Tempoh : 3 Mac hingga 23 April 2020
  Masa :
  Taklimat : 5 Mac 2020 (Khamis) Jam 10.00 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

48 JUPEM T3/2020: PEROLEHAN PEMBANGUNAN FASA-2 APLIKASI SISTEM eKADASTER UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM) KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210104, 210106, 210107 dan 210110
  Tempoh : 28 Feruari hingga 20 April 2020
  Masa :
  Taklimat : 2 Mac 2020 (Isnin) Jam 11.30 pagi di Bilik Persidangan Tingkat 15, Wisma JUPEM, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

49 JUPEM T2/2020: PEROLEHAN MENAIKTARAF SISTEM RANGKAIAN DAN KOMUNIKASI UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 210101, 210102, 210203, 210104, 210105, 210106 dan 210107
  Tempoh : 27 Februari hingga 20 April 2020
  Masa :
  Taklimat : 2 Mac 2020 (Isnin) Jam 10.00 pagi di Bilik Mesyuarat Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung, Tingkat 3, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran

50 JUPEM T1/2020: PEROLEHAN PERKHIDMATAN DATA PETA ASAS DUNIA (WORLD BASEMAP) BAGI DEFENCE GEOSPATIAL INFORMATION MANAGEMENT (DGIM) FASA I UNTUK JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA (JUPEM), KEMENTERIAN AIR, TANAH DAN SUMBER ASLI (KATS)
  Kod : 21201 dan 221206
  Tempoh : 30 Januari hingga 25 Februari 2020
  Masa :
  Taklimat : 4 Februari 2020 (Selasa) Jam 10.00 pagi di Bahagian Geospatial Pertahanan, Commad Centre, Tingkat 2, Bangunan Ukur, Jalan Sultan Yahya Petra, 50578 Kuala Lumpur
  Lampiran