Tarikh diterbitkan : 31 May 2021

Notis Makluman Penutupan Sementara Pusat Khidmat Pelanggan, Ibu Pejabat JUPEM