Tarikh diterbitkan : 05 Jul 2021

Kenyataan Tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan

Dimaklumkan bahawa Bahagian Pemetaan Topografi Sarawak akan membuat tawaran Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan. Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset 1 unit KAMERA UDARA DMC-II dan AKSESORI.

Aset boleh dilihat mulai pada 6 hingga 13 Julai 2021 di Bahagian Pemetaan Topografi Semenanjung (Seksyen Fotogrametri), Tingkat 1, Bangunan CAMS, Ibu Pejabat JUPEM, Kuala Lumpur.

Tarikh Tutup: 13 Julai 2021 (Selasa) / 12.00 tengah hari. Sila rujuk lampiran di bawah untuk maklumat lanjut.

Lampiran: KEW.PA-27- KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA.pdf & KEW.PA-28 - BORANG SEBUT HARGA PELUPUSAN ASET ALIH.pdf