Tarikh diterbitkan : 16 Nov 2021

PEMAKLUMAN PENGGUNAAN TAPAK KALIBRASI EDM/GNSS DI KOMPLEKS TUN RAZAK (KOMTUR), BANDAR INDERA MAHKOTA KUANTAN

Dimaklumkan bahawa kerja-kerja penyelenggaraan tapak Kalibrasi berkenaan telah pun selesai dan boleh digunakan seperti biasa. Pengguna luaran dari Juruuukur berlesen atau lain-lain agensi yang ingin menggunakan kemudahan tersebut boleh berhubung dengan Pejabat Ukur Daerah Pahang Timur, Tingkat 3, Bangunan KWSP, Bandar Indera Mahkota, 25200 Kuantan. Telefon : 09-5734422 dan Fax: 09-5734433