Tarikh diterbitkan : 27 Dec 2021

Penyenggaraan Sistem eBiz dan Laman Web JUPEM

Capaian kepada sistem eBiz dan Laman Web JUPEM akan ditutup bagi memberi laluan kepada kerja-kerja penyenggaraan dan migrasi server di Pusat Data Utama JUPEM sepertimana jadual berikut:

Tarikh Dan Masa Penyenggaraan

Aplikasi/ Sistem  terlibat

Mulai 6.00 petang, 27 Disember 2021 (Isnin) hingga 6.00 pagi, 28 Disember 2021 (Selasa)

Laman Web Rasmi JUPEM &

Sistem eBiz JUPEM

Mulai 6.00 petang, 28 Disember 2021 (Selasa) hingga 6.00 pagi, 29 Disember 2021 (Rabu)

Sistem eBiz JUPEM


Selain itu juga, semua transaksi dalam talian sistem eBiz menggunakan kaedah Financial Exchange Process (FPX) dan Kad Kredit ditutup sementara waktu mulai 27 Disember 2021 sehingga 31 Disember 2021. Penutupan ini bagi tujuan penyelarasan aktiviti perakaunan hujung tahun Jabatan. Pengguna yang hendak membuat perolehan produk serta langganan perkhidmatan JUPEM hendaklah mengunjungi Kaunter Khidmat Pelanggan dan Jualan Peta JUPEM yang berhampiran.