Tarikh diterbitkan : 24 Jun 2022

MAKLUMAN PENUTUPAN PERKHIDAMATAN SISTEM eKADASTER BAGI NEGERI SELANGOR

Dimaklumkan bahawa perkhidmatan Sistem eKadaster akan ditutup kerana fasiliti penempatan Server Sistem eKadaster akan mengalami gangguan bekalan elektrik untuk penyelenggaraan pembaikan komponen elektrik pada 24 Jun 2022 (4.00 petang) sehingga 25 Jun 2022 (2.00 petang)