Tarikh diterbitkan : 08 Dec 2022

NOTIS GANGGUAN APLIKASI CSRS DAN JUMPEM2U DI JUPEM WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR

Untuk makluman, pihak MapInfo akan melaksanakan patch movement  bagi Aplikasi CSRS dan Jupem2U aplikasi yang terlibat akan mengalami gangguan pada 9 Disember 2022 (Jumaat)

Sebarang kesulitan berhubung perkara ini amatlah dikesali.