Tarikh diterbitkan : 31 Mar 2023

[ HEBAHAN ] IKLAN TAWARAN PENGAMBILAN MYSTEP N19 DI JABATAN UKUR DAN PEMETAAN MALAYSIA ( JUPEM )

Seksyen Pengurusan Sistem Maklumat (SPSM) Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM) sedang mencari calon berkemahiran serta bermotivasi tinggi untuk dilantik sebagai MySTEP N19 secara kontrak dalam membantu kerja-kerja pentadbiran dan pengoperasian SPSM.

 

IKLAN MYSTEP [KLIK DI SINI]

Tarikh tutup permohonan: 14 April 2023