Tarikh diterbitkan : 19 Mar 2020

Jadual Perubahan Tarikh Tutup Iklan Bagi Perolehan Secara Tender Terbuka Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia