Tarikh diterbitkan : 04 Jul 2023

NOTIFIKASI PENUTUPAN SISTEM FAX JUPEM PAHANG

Dimaklumkan bahawa Sistem Fax bagi JUPEM Pahang telah ditutup dan ditamatkan perkhidmatan  mulai 17 Mei 2023.

Sekian, harap maklum.