Tarikh diterbitkan : 26 Sep 2023

PENGISIAN SISTEM PENGURUSAN AUDIT NILAI (SPAN) PERINGKAT JUPEM

Aplikasi ini menyemak maklumat daripada HRMIS dan mendaftarkan maklumat anda dalam iNSAN.

https://insan.jpa.gov.my/invitation/baf29ba1-64dc-4964-8b83-c764a7a72013