Tarikh diterbitkan : 11 Dec 2023

[ NOTIFIKASI ] - GANGGUAN CAPAIAN RANGKAIAN DAN SISTEM eKADASTER JUPEM NEGERI SEMBILAN

Merujuk kepada perkara diatas, bagi memberi laluan kepada kerja-kerja migrasi data centre JUPEM Negeri Sembilan terdapat gangguan capaian rangkaian dan sistem eKadaster pada ketetapan seperti berikut :
 
Tarikh : 16 Disember 2023 (Sabtu)
Masa  : 7 pagi - 8 malam
 
Segala kesulitan amat dikesali.