Tarikh diterbitkan : 15 Jun 2020

Garis Panduan Garis Panduan Pelaksanaan Arahan Ketua Pengarah Ukur dan Pemetaan Malaysia semasa Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan (PKPP) bagi Pegawai di JUPEM

Surat Edaran JUPEM.BPK.100-1/2/1 (5)
  
1. Surat Edaran Garis Panduan
2. Garis Panduan Pelaksanaan
3. Borang Permohonan Bekerja Dari Rumah (BDR)